Rynek ubezpieczeń: Sektor życiowy coraz bliżej stabilizacji

0
305

Ubiegły rok był stosunkowo udanym okresem dla polskiego sektora ubezpieczeń. Niewiele zabrakło, aby dzięki świetnym wynikom sprzedaży ubezpieczeń na życie i wypadkowych działowi I udało się odwrócić obserwowany od kilku lat trend spadkowy. Z kolei na rynku non-life doszło ostatecznie do dawno niewidzianej obniżki wartości przypisu z OC posiadaczy pojazdów lądowych, a mimo to ów segment ponad dwukrotnie poprawił swój wynik techniczny.

Z opublikowanego 23 marca raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2019” wynika, że w 2019 roku polscy ubezpieczyciele zebrali łącznie 63 381,25 mln zł składek brutto. Rezultat ten był o 2,69% wyższy od odnotowanego w 2018 r. (62 161,26 mln zł). Zakłady ubezpieczeń wypłaciły 40 868,59 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 1,95% mniej niż w poprzednim roku (41 680,46 mln zł). Wynik techniczny rynku uplasował się na poziomie 6179,08 mln zł (6015,77 mln zł rok wcześniej, +2,71% r/r), natomiast zysk netto sięgnął 7224,13 mln zł, wobec 6689,01 mln zł dwanaście miesięcy wcześniej (+8% r/r).

Coraz lepszy wynik z polis na życie i wypadkowych

Na koniec grudnia 2019 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 21 266,39 mln zł. Był to rezultat o 2,01% słabszy od uzyskanego rok wcześniej (21 702,49 mln zł). Poziom wskaźnika spadku wyniku sprzedażowego „życiówki” był dużo niższy od różnicy pomiędzy 2018 a 2017 rokiem (-11,63%) oraz najniższym z odnotowanych w ub.r. w poszczególnych okresach rozliczeniowych, tj. po 3, 6 i 9 miesiącach roku (kolejno: -7,75%, -4,9% oraz -3,11%).

Spadek przypisu w dziale I był spowodowany mocną obniżką wyniku z dystrybucji w segmencie polis z UFK (gr. 3), który wypracował składkę o wartości 6830,12 mln zł – o 14,5% niższą od uzyskanej w 2018 r. (7988,37 mln zł). Utrzymany został natomiast wzrostowy trend sprzedaży w gr. 1. Roczny przypis z polis na życie wyniósł 7860,74 mln zł, wobec 7554,43 mln zł przed rokiem (+4,5% r/r). Kolejną poprawę zanotowano również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 6320,79 mln zł – o 6,94% więcej niż w 2018 r. (5910,72 mln zł).

Zyski rosną, wartość odszkodowań spada

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2019 r. uplasował się na poziomie 2584,17 mln zł – o 5,72% wyższym od ubiegłorocznego (2444,28 mln zł). Spadła natomiast łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto, osiągając na koniec roku wartość 18 565,7 mln zł (21,487,18 mln zł rok wcześniej, -13,6% r/r). Rentowność techniczna sektora wyniosła z kolei 3248,34 mln zł (3082,06 mln zł przed rokiem, +5,39% r/r).

Działalność majątkowa (łącznie)

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w 2019 roku 42 564,86 mln zł składek brutto – o 5,2% więcej, niż w 2018 r. (40 458,77 mln zł).

OC: coraz wyższy wynik techniczny, mimo spadku przypisu

Przypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych – działalność bezpośrednia) wyniósł 14 924,34 mln zł. Rok wcześniej zakłady zebrały z powyższego tytułu 15 180,18 mln zł (-1,69% r/r). Z kolei roczny przypis składki w AC pojazdów lądowych wyniósł 8668,73 mln zł – o 4,65% więcej niż przed rokiem (8302,7 mln zł). W 2019 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 9451,29 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC ppl. – o 5,5% więcej niż przed rokiem (8958,23 mln zł). Z kolei łączna kwota roszczeń wypłaconych z AC uplasowała się na poziomie 5544,86 mln zł (4961,34 mln zł rok wcześniej, +11,76% r/r). Wynik techniczny w OC ppl. wyniósł 902,67 mln zł. Był to rezultat ponad dwukrotnie wyższy – o 102,9% – od odnotowanego dwanaście miesięcy wcześniej (444,88 mln zł). Mocny spadek odnotowano natomiast w AC, gdzie wynik techniczny wyniósł 458,09 mln zł, wobec 792,44 mln zł na koniec grudnia 2018 r. (-42,19% r/r).

Spadek rentowności technicznej

Wynik finansowy netto firm majątkowych za 2019 r. wyniósł 4639,95 mln zł i był o 9,31% wyższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (4244,73 mln zł). Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 2930,74 mln zł. Rezultat ten było o 0,1% niższy od wykazanego na koniec grudnia 2018 r. (2933,64 mln zł). W ubiegłym roku dział II wypłacił łącznie 22 302,89 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 10,45% więcej niż rok wcześniej (19 485,36 mln zł).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl