Rynek ubezpieczeń: Spekulacje o sprzedaży polskich aktywów AXA

0
1534

AXA rozważa sprzedaż swojej działalności w Europie Środkowej, w tym między innymi w Polsce. To element restrukturyzacji, jaką przechodzi grupa – podał Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione z sytuacją.

Głęboka restrukturyzacja, jaką przechodzi AXA, ma na celu sprostanie negatywnemu wpływowi niekorzystnego środowiska ujemnych stóp procentowych oraz wzmocnienie grupy w obszarach ubezpieczeń zdrowotnych, katastroficznych i majątkowych. Firma koncentruje się obecnie na ekspansji w Azji, po przejęciu w ubiegłym roku XL za 15 mld USD oraz wprowadzeniu na giełdę amerykańskiego ubezpieczyciela życiowego AXA Equitable Holdings.

Jedno z zastrzegających sobie anonimowość źródeł przekazało agencji, że AXA planuje sprzedawać swoje firmy w Polsce, Czechach i na Słowacji, na których to rynkach brakuje jej skali. Według niego teasery* zostały już wysłane do potencjalnych inwestorów. Pozostałe dwa źródła potwierdziły plany dezinwestycji AXA. Według jednego z nich, teasery trafiły m.in. do PZU, Generali i Allianz. Przedstawiciele wszystkich czterech firm odmówili komentarza agencji. Damian Ziąber, rzecznik PZU, odmówił także odpowiedzi na pytania „Gazety Ubezpieczeniowej”. – Generali nie komentuje plotek i spekulacji rynkowych – przekazała z kolei „GU” Justyna Szafraniec, rzecznik prasowy, dyrektor ds. public relations Grupy Generali w Polsce.

Źródła Reuters podały dwie różne wartości transakcji: według jednego z nich mowa o kwocie 400 mln euro, według drugiego chodzi o 800 mln euro.

***

*Jak podaje Blackpartners, teaser jest krótką i jawną informacją (2 strony) dla wybranej grupy podmiotów zachęcającą potencjalnych inwestorów do wzięcia udziału w transakcji. Przedstawia on zazwyczaj przedmiot transakcji, krótką charakterystykę rynku, na którym działa spółka, dane makroekonomiczne, dane na temat samej spółki (historia, podstawowe dane finansowe, zakres działalności, źródła przewagi konkurencyjnej, szanse rozwojowe) oraz planowany przebieg transakcji.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Reuters, Blackpartners, gu.com.pl)