Nadzór apeluje do zakładów o konserwatywne podejście do wypłat zmiennych składników wynagrodzenia

0
266

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował banki i zakłady ubezpieczeń (ZU), że oczekuje zastosowania przez nie konserwatywnego podejścia do kwestii wypłat zmiennych składników wynagrodzenia.

W komunikacie wydanym 17 kwietnia UKNF po raz kolejny podkreślił, jakie znaczenie ma utrzymanie przez banki oraz ZU solidnej bazy kapitałowej w celu zapewnienia możliwości skutecznego reagowania na gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Dlatego oczekuje, że te podmioty dokonają przeglądu polityk oraz praktyk w zakresie wynagrodzeń i nagród z punktu widzenia ostrożnego zarządzania kapitałem i ograniczenia działań mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej. „Mając na uwadze powyższe, organ nadzoru wyraża oczekiwanie, że przewidziana do wypłaty przez banki oraz zakłady ubezpieczeń zmienna część wynagrodzenia będzie ustalana na poziomie konserwatywnym” – głosi komunikat.

Według nadzoru, istotna część wynagrodzenia zmiennego mogłaby zostać odroczona na okres dłuższy od pierwotnie zakładanego. Oprócz tego UKNF podsunął, że większa od planowanej część wynagrodzenia zmiennego mogłaby zostać wypłacona w instrumentach kapitałowych.

„Analogicznie, w odniesieniu do wypłaty odroczonego składnika wynagrodzenia przyznanego w latach poprzednich, który zgodnie z prawem stał się obecnie wymagalny, organ nadzoru oczekuje, że banki i zakłady ubezpieczeń rozważą możliwość dalszego jego odroczenia (wydłużenia okresu odroczenia), jak również wypłaty istotnej jego części w formie instrumentów kapitałowych” – ogłosił UKNF.

Stanowisko z 17 kwietnia było kolejnym apelem nadzoru dotyczącym utrzymania bazy kapitałowej banków i ubezpieczycieli w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem. 26 marca Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, poinformował, że z uwagi na sytuację związaną z epidemią SARS-CoV-2 oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu Komisja oczekuje, że wspomniane powyżej podmioty, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here