Pomagamy Pracodawcom Kompleksowo

0
184

Na pewno warto się skoncentrować na pilnym uświadomieniu pracodawcy, że już zostało bardzo mało czasu. Na 11 lutego mamy 73 dni kalendarzowych i 7 godzin (w momencie pisania artykułu), z tego tylko 52 dni robocze. Jeśli odejmiemy 2 dni w okolicy świąt Wielkiej Nocy, pozostaje 50 dni roboczych.

Wiemy, że pracodawcy nie zajmują się tylko PPK, więc realny termin jest jeszcze krótszy. Dlatego, jeśli uwzględnimy fakt, że 10 tysięcy firm (i ich pośredników) odkłada wdrożenie PPK na później, to mamy obraz sytuacji, do której dojdzie w kwietniu 2020 r.: spóźnialscy fundują sobie stres i możliwe błędy przy wdrożeniu.

Co broker lub multiagent może zrobić dla klienta?

Pierwsze w mojej ocenie zadanie pośrednika jest następujące: porozmawiaj ze swoim klientem i opracuj harmonogram działań, który zakłada minimalny chociaż margines czasu. Wdrożenie PPK u pracodawcy to kilka dni roboczych… Jeżeli nie mają państwo wystarczającej praktyki w tym zagadnieniu, proszę się zwrócić do nas. Od ręki wspomożemy, opracowując optymalny plan wdrożenia PPK i zrealizujemy go bez niepotrzebnego angażowania w procesy.

Filozofia Esaliens TFI brzmi „PPK – Pomagamy Pracodawcom Kompleksowo”, jednak są takie czynności i procesy, które pracodawca musi wykonać samodzielnie, np. przyjęcie oświadczeń od pracowników, testy plików zgłoszeniowych, sprawdzenie własnego systemu kadrowo-płacowego czy też implementacja aplikacji do obsługi PPK e-PPK.

Jaką instytucję finansową rekomendować pracodawcom?

Jednym z kryteriów wyboru, który w I transzy był dość istotny dla części pracodawców, były wyniki inwestycyjne funduszy otwartych (nie mogło przecież być mowy o wynikach Funduszy Zdefiniowanej Daty w myśl ustawy).Nawet teraz analizy kwartalne, miesięczne są na tym etapie praktycznie nieuprawnione, choćby dlatego, że aktywa zarządzane są niewielkie w skali rynku, a do kwietnia 2020 r. trwa okres dostosowawczy w dopasowaniu portfolio FZD do limitów zgodnie z ustawą i statutami funduszy. Obserwujemy i tu różne podejście do generowania wyników, ale to już inny temat.

Jedno jest pewne w zakresie FZD – limity i zasady inwestowania są mocno uregulowane, więc prawdopodobnie odchylenia maksymalne nie będą tak duże jak w funduszach otwartych (przy zachowaniu adekwatności porównań – jeśli takie są możliwie). Oczywiście jako zarządzający Esaliens TFI SA dla swoich klientów emerytalnych wypracowywał dobre wyniki na tle tzw. peer group.

Jak oceniać doświadczenie zarządzających funduszem, gdy ich kariera zawodowa z przyczyn naturalnych (np. wiek) nie objęła pełnego cyklu hossa–bessa, czyli 8–10 lat? Oczywiście jeszcze lepiej jest, gdy zarządzający funduszem budował doświadczenie na podstawie dwóch pełnych cyklów.

Pojawia się też inne pytanie: co jest ważniejsze dla przeciętnych uczestników PPK – dążenie do maksymalizacji zysków przy nierozerwalnie związanym z tym większym ryzyku inwestycyjnym czy też ustawienie bezpieczeństwa jako priorytetu, a w drugiej kolejności maksymalizacji zysku przy akceptowalnym dla uczestników ryzyku? Sporo ciekawych dyskusji z pośrednikami przeprowadziliśmy na ten temat przez ostatnie 2 lata. Często pojawiały się w tym kontekście kolejne dylematy: jaka jest rzeczywista wartość dla klienta – pracodawcy? Co jest istotne dla uczestnika PPK? Tymczasem przed nami wszystkimi stoi ważniejsze zadanie, jakim jest wdrożenie i edukacja rynku – klientów.

Dlatego analizy wyników powinny być wykonywane naprawdę ze zdrowym podejściem oceny, z perspektywy kilku, kilkunastu lat i z uwzględnieniem tego, co się działo na rynku oraz tego, jakie jest DNA inwestycyjne danego dostawcy PPK. Inna sprawa to fakt, że dla wielu pracodawców w II transzy te zagadnienia (nadmiernie uwypuklane w I transzy) mają drugorzędne znaczenie. Zatem pośrednik nie obracający się sprawnie w kwestiach inwestycji funduszowych może sobie dobrze radzić, delegując dyskusje inwestycyjne na specjalistów.

Strategia produktowa dostawcy PPK

Jak wiadomo, w tzw. rejestrze PFR jest 20 instytucji finansowych, działających w trzech formach: funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego i zakładu ubezpieczeń na życie.

Co widać po I turze? Każdy z podmiotów stosuje na rynku mniej lub bardziej przemyślaną strategię wdrażania usługi PPK dla pracodawców. Na pewno da się zauważyć, że pracodawcy w II turze mają bardziej pragmatyczne podejście do procesu wyboru. Mniej jest tzw. polityki, więcej poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak wdrożyć PPK praktycznie (zgodnie z przepisami ustawy) i bezpiecznie (w sposób kompletny).

Co to oznacza? To dokładnie analizujemy wspólnie z naszymi klientami i partnerami – pośrednikami, z którymi współpracujemy. Bardzo ważny element w strategii produktowej dostawcy PPK to umiejętność znalezienia balansu w zakresie kosztów obsługi klientów, oferowanych usług vs. liczba pracodawców w portfelu. Jest to szczególnie ważne dla grup finansowych prowadzących szeroki zakres usług na rynku finansowym, ubezpieczeniowym. Pojawia się sytuacja, gdy przedstawiciel grupy finansowej oferuje kilka produktów ubezpieczeniowych i PPK „niejako przy okazji” – ponieważ jest kampania.

Esaliens TFI SA wybrał ścieżkę specjalizacji w usługach finansowych – grupowych planach inwestycyjnych dla pracodawców (PPK obecnie, a od ponad 20 lat – PPE).

Przemysław Gawlak

dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Planów Emerytalnych

Esaliens TFI SA (dawniej Legg Mason TFI SA)

Regionalni Opiekunowie ESALIENS TFI SA pozostają do dyspozycji państwa i państwa pracodawców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here