W polskim bancassurance najwięcej składek generują życiowe polisy ochronne

0
148

W pierwszym kwartale obecnego roku przypis składki w kanale bankowym osiągnął kolejny historycznie niski poziom – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Cały rynek

Według danych zebranych przez PIU, na dzień 31 marca 2020 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 1,53 miliarda złotych. Był to najniższy rezultat uzyskany w pierwszych trzech miesiącach roku w bancassurance na przestrzeni ostatnich lat. Z raportu Izby wynika bowiem, że rok wcześniej kanał bankowy wypracował 1,7 mld zł. Po 3 miesiącach 2018 r. w bancassurance zebrano 2,17 mld zł składek, natomiast w I kw. 2017 r. przypis w tym kanale uplasował się na poziomie 2,42 mld zł.

Sektor życiowy

Z raportu Izby wynika, że kwartalny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 1,03 mld złotych – o 15% mniej niż w I kw. 2019 r. (1,2 mld zł). Składka wypracowana przez kanał bankowy w I kw. 2018 r. uplasowała się na poziomie 1,66 mld zł, a w I kw. 2017 r. wyniosła 2,05 mld zł. Na dzień 31 marca 2020 roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 19,7% (w latach 2019–17 odpowiednio: 22,9%, 29,3% i 33,5%).

Ubezpieczenia ochronne generują więcej składek niż inwestycyjne

516 mln zł wpływów z bancassurance życiowego pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych (544 mln zł w I kw. 2019 r., -5% r/r). Z kolei przypis składki z polis inwestycyjnych wyniósł 510 mln zł – o 22% mniej niż przed rokiem, kiedy to sprzedaż takich umów przyniosła 656 mln zł. Dominującą formą sprzedaży w tym ostatnim segmencie są umowy indywidualne – w I kw. 2020 r. pochodziło z nich 86% przypisu (85% rok wcześniej). Jednak w podziale grupowym są widoczne różnice: w grupie 3 polisy indywidualne stanowią 88% wszystkich umów (-1 pp. r/r), natomiast w grupie 1 ich udział wyniósł 84% (-8 pp. r/r). W ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym oraz niepowiązanych (stand alone) dominowały z kolei umowy indywidualne – odpowiednio 88 i 90% (+1 pp. r/r i +9 pp. r/r).

Dominacja składki jednorazowej

110 mln zł przypisu w segmencie inwestycyjnym stanowiły wpłaty z produktów ze składką regularną (127 mln zł przed rokiem, -13% r/r), natomiast 399 mln zł pochodziło z polis ze składką jednorazową (529 mln zł, -25% r/r). W pierwszym przypadku 102 mln zł było zasługą ubezpieczeń z gr. 3, czyli polis z UFK (120 mln zł, -15% r/r), natomiast 8 mln zł wypracowały umowy z gr. 1 działu I (6 mln zł, +29% r/r). Jeśli zaś chodzi o umowy ze składką jednorazową, to za 370 mln zł przypisu odpowiadały „uefki” (486 mln zł, -24% r/r), a 30 mln zł wypracowały polisy na życie (43 mln zł, -32% r/r).

Z kolei w ubezpieczeniach ochronnych powiązanych z produktem bankowym składki jednorazowe odpowiadały za 300 mln zł przypisu (357 mln zł, -16% r/r). Wartość składki regularnej uplasowała się na poziomie 155 mln zł (128 mln zł, +21% r/r). Z odmienną sytuacją mieliśmy natomiast do czynienia w przypadku produktów stand alone – tam składki regularne przyniosły 60 mln zł (52 mln zł, +14% r/r), zaś 1 mln zł pochodziło z wpłat w ramach składki jednorazowej (7 mln zł, -84% r/r).

Średnia składka coraz niższa

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 6431 zł dla umów ze składką jednorazową (7604 zł rok wcześniej, -15% r/r) oraz 3226 zł dla umów ze składką okresową (3281 zł, -2% r/r).

W polisach powiązanych z produktem bankowym średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach z płatnością jednorazową wyniosła 500 zł (511 zł, -2% r/r), zaś w przypadku polis ze składką okresową było to 241 zł (192 zł, +25% r/r). Natomiast w polisach ochronnych stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) średnia uroczniona składka wyniosła: przy składce jednorazowej 233 zł (299 zł, -22% r/r), przy okresowej – 259 zł (228 zł, +14% r/r).

Najwięcej umów okołoproduktowych

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów w bancassurance życiowym miały polisy powiązane z produktem bankowym – 4,97 mln szt. z ogólnej liczby 6,3 mln szt. umów zawartych w bankowym kanale dystrybucji ubezpieczeń z działu I w I kw. 2020 r. Oprócz tego zawarto również 0,94 mln szt. umów stand alone i 0,39 mln szt. inwestycyjnych.

Sektor non-life

W bancassurance majątkowym zebrano z kolei 497 mln zł składek, tyle samo co rok wcześniej oraz odpowiednio o 31 i 123 mln zł więcej niż w I kwartale lat 2018–17. Na dzień 31 marca 2020 roku udział bancassurance non-life w wyniku całego działu II uplasował się na poziomie 4,3% (w latach 2019–17 odpowiednio: 4,5%, 4,4% i 3,8%). Wyłączając z ogólnego wyniku ubezpieczenia komunikacyjne oraz reasekurację czynną, udział ten wyniósł 11,4% (w latach 2019–17 odpowiednio: 12,3%, 12,6% i 11,7%).

Grupy 1 i 2 na najwyższym stopniu podium

Największy udział w przypisie składki w bancassurance majątkowym (172 mln zł, +4% r/r) uzyskały ubezpieczenia z grup 1-2, czyli wypadkowe i chorobowe, które wyprzedziły polisy z gr. 8-9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (103 mln zł, +20% r/r) oraz z gr. 14-16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe (97 mln zł, -18% r/r).

Blisko 19 mln umów majątkowych

Łącznie w I kw. 2020 r. w bancassurance non-life funkcjonowało 18,84 mln szt. umów. Największą liczbę umów w majątkowym kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16 – 7,6 mln szt. Na drugim miejsce uplasowały się ex aequo umowy z gr. 1-2 oraz z gr. 8-9 – po 3,7 mln szt.

***

W raporcie uwzględnione zostały wyniki 20 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 96% przypisu działu I na koniec I kw. 2020 r., oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 88,7% wyniku sprzedażowego działu II.

Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here