Zakłady wprowadzają kolejne ułatwienia dla klientów na czas epidemii

0
670

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce działające na naszym rynku zakłady ubezpieczeń wprowadzają kolejne udogodnienia w swoich ofertach dla poszczególnych grup klientów. Posiadacze polis „Generali z myślą o podróży”, którzy zachorują na koronawirusa, mogą liczyć na pokrycie kosztów leczenia i usług assistance w ramach zawartej umowy. Z kolei Aviva zapewnia pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w walkę z epidemią specjalne warunki assistance oraz likwidacji szkód w razie awarii auta lub kolizji.

– Pandemia to nie jest dobry czas na podróżowanie, więc zachęcamy naszych klientów do pozostania w domu. Wiemy jednak, że są okoliczności, które nie pozwalają na takie zachowanie, np. wyjazd w celu wykonywania obowiązków służbowych, dlatego chcemy wesprzeć naszych klientów w tym trudnym czasie i rozszerzamy zakres naszej ochrony ubezpieczenia turystycznego o pokrycie kosztów leczenia w przypadku zachorowania na koronawirusa – wyjaśnia Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali TU.

– Jednocześnie należy pamiętać, że w wielu miejscach świata obowiązują liczne ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięte są granice, a służba zdrowia jest przeciążona. Musimy również działać zgodnie z regulacjami w danym kraju. Może to powodować niezależne od nas opóźnienia w realizacji np. pomocy medycznej – dodaje.

Poszczególne państwa wprowadziły ograniczenia w celu powstrzymania rozpowszechniania się koronawirusa, co może powodować opóźnienia lub nawet brak możliwości realizacji świadczeń assistance. W takiej sytuacji Generali dokona refundacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego – zgodnie z sumą ubezpieczenia i zakresem zawartej umowy – również w przypadku zachorowania na koronawirusa.

Wcześniejsze ułatwienia

Modyfikacja w ramach „Generali z myślą o podróży” jest kolejnym udogodnieniem, jakie wprowadziły w swoich ofertach podmioty Grupy Generali w związku z epidemią  COVID-19. Wcześniej Generali zdecydowało, że przyjmie odpowiedzialność w ubezpieczeniu mieszkań za zdarzenia powstałe wskutek braku przeglądów budowlanych. Taki sam mechanizm wdrożyła Concordia Polska-Grupa Generali. Z kolei w ubezpieczeniach komunikacyjnych Generali odstąpiło od wymogu robienia zdjęć przy zawarciu umowy AC zdalnie za pośrednictwem agenta. Natomiast firmy, które w ramach „Generali, z myślą o firmie” ubezpieczyły stacjonarny sprzęt elektroniczny, a teraz przekazały go pracownikom do pracy zdalnej, zachowują jego ochronę (rozszerzenie to dotyczy również ubezpieczeń Proama).

Aviva specjalnie dla służby zdrowia

Także Aviva zdecydowała się na wprowadzenie modyfikacji w swojej ofercie. Specjalne warunki są skierowane do pracowników służby zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią w sytuacji, gdy doszło do awarii auta lub kolizji, tak aby mogli zachować mobilność. Każda z tych osób, która ma pojazd ubezpieczony w Avivie, będzie mogła skorzystać ze świadczeń, jakie gwarantuje najszerszy dostępny zakres assistance – bez względu na wariant wybrany przy zakupie polisy. Będą więc mogły skorzystać z samochodu zastępczego na 14 dni czy holowania do warsztatu bez limitu kilometrów w całej Polsce.

Natomiast pracownicy służby zdrowia poszkodowani przez osoby ubezpieczone w Avivie mogą liczyć na priorytetową likwidację szkody, a także wszelką pomoc przy organizacji auta zastępczego czy holowania pojazdu po zdarzeniu.

– Pracownicy służby zdrowia potrzebują wszechstronnego wsparcia – my pomagamy im sprawnie dojechać do pracy i wrócić do domu w razie kłopotów na drodze – wyjaśnia Katarzyna Pietrzak, dyrektor w Aviva TUO.

Wcześniej specjalne rozwiązanie dla walczących z koronawirusem wprowadził Link4. 1 kwietnia zakład uruchomił specjalną infolinię szkodową dla klientów, którzy pracują w służbach medycznych i publicznych oraz pomagają w czasie pandemii COVID-19 w ramach wolontariatu.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here