Ryzyko przestaje być ubezpieczalne

0
743

Wskutek regularnego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i pożarów w USA w 2020 r. rynek ubezpieczeń klęsk żywiołowych i ogniowych wypłacił więcej odszkodowań, niż zebrał składek.

Podczas gdy pożary nie przestają szaleć w Kalifornii, ostatnio opublikowany raport ONZ ogłasza alarm dla ludzkości. Coraz intensywniejsze fale upałów, susze i powodzie staną się normą w następnej dekadzie, a aktualny trend coraz wyższych wypłat prawdopodobnie utrzyma się na nieakceptowalnym poziomie – podsumowuje firma analityczna Global Data.

Analiza wpływu zmian klimatu na rynek ubezpieczeniowy ujawnia, że amerykański rynek ubezpieczeniowy w 2020 r. zebrał 58 mld dol. składek z ubezpieczeń klęsk żywiołowych i pożarowych, natomiast wypłacił za ten sam rok 59 mld dol. z tytułu powtarzających się regularnie na terenie całego kraju skrajnie trudnych warunków pogodowych. Suma obejmuje wypłaty za pożary w Kalifornii, huragany na południu i burze na środkowym zachodzie, do których doszło w 2020 r.

Stany Zjednoczone już są największym na świecie rynkiem ubezpieczeń klęsk żywiołowych i pożarowych zarówno pod względem przychodów ze składek, jak i kosztów likwidacji szkód, więc zdolność klientów do nadążenia za stale rosnącymi składkami mającymi pokryć spodziewaną eskalację roszczeń w ciągu najbliższych dziesięciu lat jest wątpliwa.

Ben Carey-Evans, analityk ubezpieczeniowy Global Data, komentuje: – Branża ubezpieczeniowa (i ludzie mieszkający na obszarach wysokiego ryzyka) obawiają się, że ryzyko staje się nieubezpieczalne. Byłaby to katastrofa dla właścicieli domów, którzy musieliby wziąć ryzyko na siebie, a do tego patrzeć, jak wartość ich domów spada. Prawdopodobnie problem powtarza się na całym świecie, czy to na obszarach podobnego ryzyka w Australii, czy w miejscach narażonych na powodzie.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest obecnie zasadniczym elementem strategii ubezpieczycieli. Z początku mogło być traktowane jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu, ale narastająca dotkliwość zdarzeń pogodowych na całym świecie uświadamia, jak istotne znaczenie ma dla branży ubezpieczeniowej doprowadzenie do zmian.

Narastające zapotrzebowanie na ubezpieczenia związane ze zmianami klimatycznymi stanowi poważne wyzwanie dla branży ubezpieczeniowej, ponieważ coraz częstsze występowanie skrajnych zdarzeń pogodowych będzie prowadzić do większych roszczeń, a poziom składek niezbędny do pokrycia zwiększającego się ryzyka może sprawić, że duże obszary wraz ze znajdującymi się na nich nieruchomościami staną się nieubezpieczalne.

AC