Rzecznik Praw Pacjenta pomógł w uzyskaniu zadośćuczynienia

0
110

Na wniosek Rzecznika Praw Pacjenta Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie wydał wyrok, który zobowiązuje podmiot leczniczy do zapłaty na rzecz pacjentki kwoty w wysokości 20 tys. zł.

W czerwcu 2019 r. RPP złożył pozew do wydziału cywilnego sądu o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

Przyznana kwota miała być rekompensatą za niedochowanie przez pracowników szpitala obowiązujących procedur medycznych – brak skierowania karetki do miejsca pobytu pacjentki, a następnie za brak profesjonalnego postępowania położnej, która odesłała pacjentkę do domu bez przeprowadzenia badania i bez powiadomienia o zdarzeniu lekarza dyżurnego.

Zgodnie z art. 4 ust. l ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na skutek naruszenia praw pacjenta może być przyznane, gdy naruszenie to jest zawinione.

Zachowanie pracowników szpitala, zdaniem sądu, zasługiwało na określenie mianem „rażącego niedbalstwa”.

(AM, źródło: RPP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here