Sąd łaskawy dla Open Life  

0
823

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał 1 z 3 stwierdzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niedozwolonych praktyk oraz odpowiednio 1 z 3 nałożonych kar pieniężnych na Open Life. W efekcie ubezpieczyciel ma do zapłacenia nieco ponad 4 mln zł kary, zamiast ponad 20 mln zł, jakie nałożył na niego prezes UOKiK.

Sprawa dotyczyła sankcji nałożonych przez Urząd w styczniu 2021 r., który w wyniku przeprowadzonego postępowania uznał, że ubezpieczyciel stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) polis z UFK. Prezes UOKiK stwierdził, że sprzedawane przez zakład „uefki” zawierały fundusze bardziej ryzykowne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów i oceny ich profilu ryzyka, a także na okres dłuższy, niż sobie tego życzyli.

W wyniku stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK nałożył na ubezpieczyciela karę finansową wynoszącą ponad 20 mln zł (20 011 600 zł). Sankcja obejmowała trzy zakwestionowane praktyki. Za dwie z nich nałożone na Open Life kary wynosiły po 7696 tys. zł. Trzecia z praktyk została „wyceniona” na 4618 tys. zł. Spółka odwołała się od decyzji do sądu. 11 stycznia SOKiK utrzymał 1 z 3 stwierdzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niedozwolonych praktyk oraz odpowiednio 1 z 3 nałożonych kar pieniężnych.

Więcej na temat decyzji prezesa UOKiK można znaleźć w artykule GU.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl