Sąd Najwyższy wypowie się w sprawie zadośćuczynienia po zerwaniu więzi rodzinnych

0
491

22 października siedmioosobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podejmie uchwałę w odpowiedzi na przedstawione jej zagadnienie prawne: Czy najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał trwałego rozstroju zdrowia, przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego? – podał portal prawo.pl.

Serwis wskazuje, że sprawa, którą rozpatrzy SN, wynikła ze skargi nadzwyczajnej prokuratora generalnego. Chodzi o mężczyznę, który zgłosił się do szpitala z długotrwałym bólem głowy. Zgłoszenie najpierw zbagatelizowano, a późniejsza diagnostyka była przeprowadzona w niewłaściwy sposób (np. konsultację neurologiczną przeprowadzała lekarz, która nie posiadała wówczas specjalizacji z zakresu neurologii). W efekcie pacjent doznał zatoru tętniczego oraz udaru mózgu i został całkowicie sparaliżowany. Żona i syn pacjenta wystąpili o zasądzenie po 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za błędy popełnione przez lekarzy za naruszenie prawa do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym. Sąd Okręgowy przyznał żonie 30 tys. zł a małoletniemu synowi – 100 tys. zł. SO argumentował, że nieodwracalny rozstrój zdrowia męża i ojca nie spowodował jego śmierci, wskutek czego więź rodzinna, rozumiana jako przedmiot ochrony przewidzianej w art. 448 Kodeksu cywilnego (k.c.), została zachowana. Ponieważ skarga kasacyjna do SN nie została przyjęta, rodzina zwróciła się do prokuratora generalnego o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Teraz Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy w przypadku uznania, że nie istnieje dobro osobiste w postaci więzi rodzinnych, najbliższym członkom rodziny poszkodowanego przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 445 § 1 lub art. 446 § 4 k.c., oraz czy sąd może odmówić przyznania zadośćuczynienia za krzywdę najbliższemu członkowi rodziny osoby, która w wyniku czynu niedozwolonego doznała ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, jeżeli ten pierwszy w związku z zaistniałym zdarzeniem zrezygnował z utrzymania więzi rodzinnych (sygn. akt I NSNZP 2/19).

Więcej:

prawo.pl z 23 września, Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska „SN odpowie, czy żona dostanie zadośćuczynienie za naruszenie prawa do cieszenia się życiem rodzinnym”:

https://www.prawo.pl/…

(AM, źródło: prawo.pl)