Sądy unieważniają polisy z UFK

0
700

W ocenie adwokatów reprezentujących osoby pozostające w sporach z zakładami, wyroki unieważniające polisy z UFK są przełomem w tego typu sprawach. Pełnomocnicy ubezpieczycieli są innego zdania – informuje „Puls Biznesu”.

Adwokat Tomasz Majkowycz twierdzi, że w postępowaniach przeciwko zakładom widoczna jest zmiana nastawienia sądów, skutkująca m.in. zaprzestaniem postrzegania ich jako instytucji zaufania publicznego na rzecz korporacji generujących zyski. W efekcie coraz więcej wyroków jest korzystnych dla klientów towarzystw. Z kolei adwokat Paweł Jasiński reprezentujący w takich sprawach ubezpieczycieli przyznaje, że wprawdzie ostatnio wydano kilka wyroków unieważniających „uefki” głównie ze względu na zbyt niewielki element ubezpieczeniowy, ale zaznacza, że towarzyszyło temu jednocześnie kilkaset werdyktów korzystnych dla zakładów. Sądy przyjmują bowiem, że w polisach z UFK może dominować element inwestycyjny. „PB” przypomina, że w październiku Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał TUnŻ Europa zwrot wszystkich pieniędzy zainwestowanych w „uefkę”* przez jedną z klientek, argumentując, że firma nie poinformowała rzetelnie konsumenta o tym, co kupuje za jego pieniądze i jakie ryzyko się z tym wiąże, a ubezpieczenie nie spełniało swojej podstawowej funkcji ochronnej. Reprezentująca kobietę Anna Lengiewicz, mówi gazecie, że to pierwszy taki wyrok w sprawie polisy z UFK opracowanej przez Europę. W tym roku zapadły też wyroki unieważniające „uefki” opracowane przez Wartę i Vienna Life. „PB” zwraca uwagę, że rynkowi ubezpieczeń z UFK bacznie przygląda się Komisja Nadzoru Finansowego, która szykuje interwencję produktową w tym obszarze**.

***

*https://gu.com.pl/…

**https://gu.com.pl/…

Więcej:

„Puls Biznesu” z 20 listopada, Karolina Wysota „Przełom w sporach o polisy z UFK”:

https://www.pb.pl/…

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)