Saltus Ubezpieczenia: Ile kosztuje polisa na życie?

0
321

Z danych KNF na koniec 2021 r. wynika, że cena indywidualnych ubezpieczeń na życie wzrosła średnio o 20% w ciągu roku. Eksperci Saltus Ubezpieczenia zwracają uwagę, że na rynku można jednak nadal spotkać polisy w cenie do kilkudziesięciu złotych.

– Polisy na życie nadal przez wiele osób postrzegane są jako świadczenia, na które mogą pozwolić sobie jedynie osoby zamożniejsze. To nieprawda. Rynek ubezpieczeń w ostatnich latach mocno się zmienił. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje zarówno rozbudowane polisy z wysokimi sumami ubezpieczenia, których składka miesięczna liczona jest w setkach złotych, jak i podstawową ochronę w cenie kilkunastu złotych. Co więcej, nawet wzbogacenie zakresu ubezpieczenia o kilka dodatkowych elementów, jak np. odszkodowanie za utratę zdolności do pracy czy inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku, nie podnoszą ceny polisy drastycznie. Warto też pamiętać, że przy niższych sumach ubezpieczenia do zawarcia polisy wystarczy oświadczenie o stanie zdrowia, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań – mówi Alina Jedlikowska, dyrektor sprzedaży ubezpieczeń Saltus Ubezpieczenia

Koszty polisy według Saltus Ubezpieczenia:

  • Do ok. 20 zł miesięcznie – tyle może kosztować podstawowa polisa na życie zapewniająca wypłatę odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego czy niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Polisy te uwzględniają też zazwyczaj wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu po wypadku. Przy tej wysokości składki sumy ubezpieczenia ustalane są zazwyczaj na pułapie 100 tys. złotych.
  • Od 20 do 50 zł miesięcznie – zakładając, że główna suma ubezpieczenia się nie zmieni (pozostanie na poziomie 100 tys. zł w razie śmierci ubezpieczonego), tyle może kosztować polisa obejmująca swoim zakresem wymienione wcześniej świadczenia, uzupełnione np. o wypłatę środków na pokrycie kosztów operacji medycznych (do ustalonego limitu, np. 100 tys. zł) czy odszkodowanie za poważne zachorowanie (np. na nowotwór) lub trwałą czy czasową niezdolność do pracy.
  • Od 50 do 100 zł miesięcznie – tyle mogą kosztować polisy uwzględniające wszystkie wymienione wcześniej elementy, ale z wyższymi sumami ubezpieczenia, np. 300–500 tys. zł odszkodowania w razie utraty zdolności do pracy czy inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ostateczną cenę polisy można też obniżyć, nawet o kilkadziesiąt procent w skrajnych przypadkach, decydując się na płatność jednorazową za cały rok ubezpieczenia w miejsce miesięcznego opłacania składki. Kolejny rabat ubezpieczyciele mogą naliczyć także w momencie, gdy ubezpieczamy kilka osób w rodzinie, np. oboje małżonków naraz. W takiej sytuacji można się pokusić o rozszerzenie ubezpieczenia, np. o świadczenia wspierające powrót do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku – dodaje Alina Jedlikowska.

(AM, źródło: Brandscope)