Saltus Ubezpieczenia: Wyzwania dla ubezpieczeń zdrowotnych

0
676

Robert Łoś, prezes Saltus Ubezpieczenia, jest zdania, że w 2020 r. głównym wyzwaniem, z jakim będą się musieli zmierzyć pracodawcy i rynek ubezpieczeń, będzie zapewnienie zatrudnionym odpowiedniej profilaktyki dostosowanej do charakteru pracy, najczęściej występujących problemów zdrowotnych oraz struktury demograficznej przedsiębiorstwa.

Według danych opublikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń na koniec września tego roku prywatną polisę zdrowotną miało ponad 2,8 mln Polaków, o 15,16% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Przypis składki brutto z tego typu umów wyniósł 637,9 mln zł, o 8,76% więcej niż rok wcześniej (586,5 mln zł). 

Najwięcej osób objętych jest ochroną w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i to w nich dostrzegam największy potencjał na dalszy rozwój sektora. Trzeba pamiętać, że grupowa polisa zapewniająca pracownikom dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej to nie tylko benefit pracowniczy, ale ważne narzędzie, które pozwala pracodawcom zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa – komentuje Robert Łoś. – Ubezpieczenie może być też znaczącym wsparciem w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o medycynie pracy. Zmieniające się potrzeby pracodawców w kwestii ochrony pracowników są stale monitorowane przez rynek ubezpieczeń. Zarówno pod kątem badań okresowych i kontrolnych, jak i skutecznej profilaktyki zapobiegającej chorobom zawodowym oraz problemom „cywilizacyjnym” wynikającym ze współczesnego trybu życia i charakteru pracy – zaznacza.

Zdaniem prezesa Saltus Ubezpieczenia w nadchodzącym roku głównym wyzwaniem, z jakim będą się musieli zmierzyć pracodawcy i rynek ubezpieczeń, będzie zapewnienie zatrudnionym odpowiedniej profilaktyki dostosowanej do charakteru pracy, najczęściej występujących problemów zdrowotnych oraz struktury demograficznej przedsiębiorstwa. Robert Łoś zwraca uwagę, że obecnie coraz więcej firm zatrudnia równocześnie przedstawicieli trzech pokoleń – X, Y i Z. A każde z nich boryka się z problemami zdrowotnymi charakterystycznymi nie tylko dla określonego wieku, ale również samego pokolenia.

Najważniejszym zadaniem będzie zapewnienie skutecznej opieki dla najmłodszego pokolenia. Z jednej strony są to osoby młode, które nie zawsze wiedzą, jak prawidłowo dbać o zdrowie oraz jak ważne jest regularne sprawdzanie stanu zdrowia. Często też lekceważą niektóre problemy zdrowotne, odkładając ich leczenie „na później”. Z drugiej, borykają się z większą liczbą problemów niż przedstawiciele starszych pokoleń, gdy byli w ich wieku. Jednymi z głównych problemów, które zauważamy, jest rosnące zagrożenie nabawienia się wad postawy oraz pogorszenia wzroku przez osoby młode. Pracodawcy powinni zatem przywiązywać szczególną uwagę do odpowiedniej edukacji pracowników w obszarze profilaktyki zdrowotnej, w czym może pomóc odpowiednio dobrany program świadczeń medycyny pracy. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje zatem pakiety profilaktycznych badań pracowniczych jako uzupełnienie do podstawowego zakresu świadczeń medycznych oferowanego przez ubezpieczenie grupowe. Naszym zdaniem ten trend, czyli wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej, będzie kluczową płaszczyzną rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w najbliższych latach – prognozuje ekspert.

(AM, źródło: Brandscope)