Samo OC nie zapewni architektowi bezpieczeństwa

0
507

Eksperci ubezpieczeniowi zwracają uwagę, że samo obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej może nie wystarczyć osobom tworzącym projekty i nadzorującym proces budowlany, jeśli dojdzie do poważnych szkód – zauważa „Puls Biznesu”.

Źródłem problemów w OC inżynierów i architektów jest niska suma gwarancyjna, jaką wyznacza rozporządzenie Ministra Finansów do ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – 50 tys. euro. „PB” zwraca uwagę, że zakłady niechętnie proponują wyższe pułapy odpowiedzialności ze względu na ograniczony zakres wyłączeń odpowiedzialności w ustawie. Marek Brejwo, menedżer produktów ubezpieczeniowych Warty, wyjaśnia, że dlatego raczej nie zdarza się, aby zakłady oferowały ochronę na sumę wyższą niż minimalna. Wolą stosować własne, szersze wyłączenia w dobrowolnych polisach.

Konsekwencją niskich sum jest to, że w przypadku szkody polisa może nie wystarczyć na pokrycie wszystkich strat. Bernard Rożek, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR), przyznaje, że w przypadku niewielkich przedsięwzięć 50 tys. euro może wystarczyć. Ale przy większych inwestycjach jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Dlatego eksperci ubezpieczeniowi polecają zawarcie dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 20 grudnia, Sylwia Wedziuk „Jak ubezpieczyć architektów i inżynierów”:
https://www.pb.pl/jak-ubezpieczyc-architektow-i-inzynierow-1103563

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)