Samolikwidacja szkód majątkowych w TUW „TUW”

0
482

W maju Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło samolikwidację prostych szkód majątkowych w mieniu. Nowa usługa upraszcza i przyspiesza obsługę szkód spowodowanych m.in. zalaniem mieszkania/domu, uszkodzeniem elementów zewnętrznych nieruchomości (np. dachu, elewacji), a nawet ogrodzeń.

Dzięki specjalnej aplikacji, do której dostęp jest przekazywany przez TUW „TUW” drogą mailową bądź SMS-em, poszkodowany ma możliwość wskazania zakresu powstałej szkody, załączenia dokumentacji i zdjęć, a także uzyskania informacji o wysokości odszkodowania. W przypadku akceptacji wskazanej przez system kwoty i pozytywnej weryfikacji przez opiekuna szkody, poszkodowany w krótkim czasie uzyskuje należne odszkodowanie.

(AM, źródło: TUW „TUW”)