Sektor życiowy odbił się od dna

0
282

W pierwszym kwartale 2021 roku sektor życiowy poprawił swój wynik ze sprzedaży produktów ochronnych względem analogicznego okresu poprzedniego roku – po raz pierwszy od 2017 r. Zmianie trendu spadkowego towarzyszył znaczący skok wartości odszkodowań z życiowych ubezpieczeń ochronnych, co było efektem zwiększonej śmiertelności podczas trzeciej fali pandemii. Przełamany został również trend spadkowy w grupie 10 działu II, choć wskaźniki dotyczące wartości średniej składki oraz średniej szkody są bardzo niepokojące.

Według podsumowania osiągnięć finansowych polskiego rynku w I kwartale 2021 roku, opracowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń, we wspomnianym okresie polscy ubezpieczyciele wypłacili (brutto) poszkodowanym i klientom 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń, z czego 4,8 mld zł z ubezpieczeń na życie, 3,8 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC oraz około 1,6 mld zł z pozostałych. Zakłady zebrały łącznie 17,6 mld zł składek, o 2,4% więcej niż rok wcześniej, i zarobiły netto około 1,3 mld zł. Towarzystwa z obu działów zapłaciły również do budżetu państwa ponad 333 mln zł podatku dochodowego.

Ubezpieczyciele ulokowali też prawie 88 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Z kolei prawie 17,8 mld zł aktywów zostało ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu

Dział I

W I kwartale 2021 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5215,06 mln zł, o 6,56% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r., tj. 5215,06 mln zł. Poprawa wyniku sprzedażowego była efektem lepszych rezultatów we wszystkich trzech głównych grupach produktów. W gr. 1 (ubezpieczenia na życie) utrzymał się widoczny od kilku kwartałów trend wzrostowy. Przypis z tego rodzaju polis wyniósł 2175,51 mln zł – o 8,57% więcej niż w tym samym okresie ub.r. (2003,81 mln zł). Z kolei rezultat sprzedażowy z ubezpieczeń wypadkowych wzrósł o 4,81% r/r. Towarzystwa działu I zebrały z nich 1724,06 mln zł (1644,92 mln zł rok wcześniej). Natomiast w gr. 3, tj. umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, odnotowano wynik sprzedażowy na poziomie 1593,04 mln zł. Dwanaście miesięcy wcześniej wyniósł on 1502,61 mln zł, co oznacza poprawę o 6,02% r/r.

Blisko 2 mld zł odszkodowań z polis ochronnych

Przez trzy miesiące 2021 r. zakłady życiowe wypłaciły w sumie 4774,54 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 0,75% więcej niż na koniec marca 2020 r. (4739,02 mln zł). Najwięcej – 2099 mln zł – stanowiły wypłaty z polis z UFK, których poziom był jednak o 15,27% niższy od odnotowanego przed rokiem. Wzrost wartości zaspokojonych roszczeń był konsekwencją znaczącego skoku w gr. 1. Zakłady życiowe wypłaciły z nich 1963,56 mln zł, co było kwotą o 28,1% wyższą od ubiegłorocznej, która wyniosła 1532,89 mln zł.

– Dane pokazują tragiczne skutki pandemii. Wyższą śmiertelność obserwowaliśmy już od listopada 2020 r,. natomiast w I kwartale 2021 r. dotyczyła ona także młodszych grup wiekowych – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Wynik techniczny działu I wyniósł 527,28 mln zł, wobec 787,78 mln zł na koniec marca 2020 r. (-33,07% r/r), a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 365,24 mln zł, wobec 653 mln zł rok wcześniej (-44,07% r/r).

W I kw. 2021 r. ubezpieczyciele życiowi zapłacili 112,16 mln zł podatku dochodowego, wobec 105 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. (+6,82% r/r).

Dział II

W górę poszedł również kwartalny przypis składki sektora majątkowego, którego wartość uplasowała się na poziomie 12 079,77 mln zł. Było to o 4,81% więcej od 11 525,79 zebranych 12 miesięcy wcześniej.

Przypis z OC wzrósł, ale…

Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych, wyniósł 3716,2 mln zł, wobec 3687,18 mln zł w I kw. 2020 r. Wzrost o 0,79% r/r oznacza zakończenie obserwowanego od I kw. 2019 r. spadku przypisu składki w tym segmencie.

Mimo to średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I kwartale 2021 r. 496 zł, o 11,6% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8035 zł, o 11,3% więcej niż przed rokiem.

– Ubezpieczyciele  powinni konkurować przede wszystkim jakością obsługi, np. poprzez uczestnictwo w systemie bezpośredniej likwidacji szkód. Zbyt duży spadek stawek prowadzi do tego, z czym mieliśmy do czynienia kilka lat temu – wojna cenowa na rynku OC skończyła się znacznymi podwyżkami cen, co wzbudziło zrozumiały sprzeciw społeczny. Obniżanie składek przy wzroście kosztów tylko pozornie jest korzystne dla kierowców. W długim okresie nie ma pozytywnego efektu ani dla branży, ani dla klientów – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zebrano 2379,37 mln zł składek (2249,21 mln zł przed rokiem,m+1,36% r/r).

Spadek wypłat z OC i AC

Na koniec marca 2021 r. zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5467,99 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 6,43% mniej niż na koniec I kw. ub.r., tj. 5844,05 mln zł.

Przez pierwsze 3 miesiące tego roku wypłacono brutto 2368,37 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń z gr. 10 (2502,28 mln zł przed rokiem, -5,4% r/r) oraz 1446,74 mln zł z polis z gr. 3 (o 2,44% mniej niż rok wcześniej, tj. 1482,87 mln zł).

Pierwsze trzy miesiące tego roku nie przyniosły poważniejszych strat, jeśli chodzi o szkody związane z pogodą. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 651 mln zł, o 1,5% mniej niż rok temu.

– Przed nami najcieplejsze miesiące w roku, podczas których często występuje nasilenie niekorzystnych zjawisk pogodowych. Nie jesteśmy w stanie ich uniknąć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć finansowo dzięki ubezpieczeniu – powiedział Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Spadek rentowności

W I kw. 2021 r. nastąpiła poprawa wyniku technicznego rynku non-life względem osiągnięcia sprzed roku. Na koniec marca wskaźnik ten uplasował się na poziomie 736,79 mln zł – o 7,46% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 685,65 mln zł. Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 768,4 mln zł, o 91,96% więcej niż 12 miesięcy wcześniej, czyli 400,29 mln zł. Zakłady z działu II zapłaciły w sumie 221,2 mln zł podatku dochodowego, wobec 217,29 mln zł przed rokiem (+10,11% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here