Skuteczna rehabilitacja oznacza redukcję kosztów leczenia

0
955

Rozmowa z Anną Kaczmarek, prezeską zarządu Rekonstrukcji Zdrowia

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – Ile średnio trwa powrót do sprawności osoby poszkodowanej w wypadku?

Anna Kaczmarek: – Według danych PIU z 2021 r. tylko 22% programów mających na celu powrót do sprawności osób po wypadkach daje się zakończyć w czasie krótszym niż pół roku. W 44% ten okres wydłuża się do roku, a aż w 33% przypadków przekracza rok. Średni czas powrotu do sprawności jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników, tj.: rodzaju i nasilenia urazu, stanu zdrowia pacjenta, wieku czy też zastosowanej terapii.

Rehabilitacja tuż po wypadku to priorytet dla osób poszkodowanych, które oczekują przywrócenia sprawności fizycznej oraz psychicznej według stanu sprzed wypadku. Sprawność daje możliwość powrotu do pracy, więc i zarobkowania. Pierwszym krokiem jest właściwie dokonana ocena stanu zdrowia i deficytów poszkodowanego. Każdy człowiek funkcjonuje w określonym środowisku, więc ubytek na zdrowiu należy rozpatrywać indywidualnie zależnie od dotychczasowej pracy czy stylu życia.

Kluczem do skuteczności procesu powrotu do sprawności i pracy jest działanie kompleksowe w sferze fizycznej i psychicznej. Duże znaczenie ma sposób prowadzenia rehabilitacji. Dzięki nowoczesnym metodom rehabilitacyjnym osoby poszkodowane mogą doświadczyć skrócenia tego okresu. W Centrum Rekonstrukcji Zdrowia na co dzień diagnostykę i leczenie wspiera ponad 20 certyfikowanych robotów medycznych.

W jaki sposób technologia, którą stosujecie, wspomaga rehabilitację takich osób?

– Technologia odgrywa kluczową rolę. Po pierwsze, używane roboty pozwalają określić przyczynę schorzenia, dokładnie ją umiejscowić i leczyć. W ten sposób oddzielamy przyczyny od skutków. Ocena stanu zdrowia, zaplanowanie i prowadzenie terapii oraz monitorowanie postępów i ocena efektów leczenia są obiektywne.

Dzięki maszynom medycznym jesteśmy w stanie przeprowadzić diagnozę w warunkach zbliżonych do codziennych czynności lub pracy zawodowej. Raporty generowane przy badaniach przedstawiają problem w sposób zrozumiały dla każdego, a także pozwalają na zestawienie postępów.

Dodatkowo, wykorzystując funkcje biofeedbacku, pacjent może świadomie kontrolować swoje ruchy i poprawiać ich jakość. Oferujemy terapię interaktywną, wykorzystując gry i symulacje, co sprawia, że proces rehabilitacji staje się bardziej atrakcyjny i motywujący dla pacjentów.

Co to oznacza z perspektywy poszkodowanego?

– Dla poszkodowanego ważny jest czas. W Centrum Rekonstrukcji Zdrowia pacjenci znajdą niemal natychmiastową pomoc. W pierwszej kolejności przeprowadzamy audyt zdrowia: zarówno obecnego stanu, jak i funkcjonowania przed wypadkiem. Wynik wskaże prognozy na poprawę obecnego zdrowia, zaplanujemy działania i koszty.

Co szczególnie nas wyróżnia, to współpraca w interdyscyplinarnych zespołach. Dzięki temu pokazujemy optymalną drogę leczenia. Rehabilitacja w naszym Centrum realizowana jest na 23 certyfikowanych sprzętach medycznych, które pozwalają sprawdzać postępy i kontrolować dobór metod terapii. Szybki powrót do sprawności nie tylko przyniesie ulgę osobom poszkodowanym, ale także ogranicza koszty leczenia oraz zapewnia powrót do aktywności zawodowej.

Rehabilitacja po wypadku to nie tylko powrót do zdrowia fizycznego, ale także wsparcie psychiczne, dietetyczne oraz motywacja, które są równie istotne dla pełnego powrotu do normalnego funkcjonowania.

A jak wygląda perspektywa zakładu ubezpieczeń?

– W kontekście TU takie podejście oznacza precyzyjne określenie kosztów szkody adekwatnie do potrzeb poszkodowanego. Pewność, że poszkodowany przeznacza środki na leczenie. A przede wszystkim skuteczna rehabilitacja oznacza redukcję kosztów leczenia oraz zapobiegnie powikłaniom zdrowotnym. Ma istotne znaczenie dla efektywności procesu odszkodowawczego. Ponadto, umożliwia powrót pacjentów do pracy, ograniczając koszty niezdolności do pracy czy renty.

Wykwalifikowany personel i certyfikowana technologia w naszym Centrum z pewnością przyczynią się do zwiększenia zaufania klientów TU. Dobrane indywidualnie rozwiązania i profesjonalna obsługa jest u nas standardem. Wynikiem kompleksowej współpracy ubezpieczyciela z Rekonstrukcją Zdrowia będzie budowa pozytywnego wizerunku zakładu ubezpieczeń jako instytucji troszczącej się o zdrowie i dobro swoich klientów.

Co możecie zaoferować zakładom ubezpieczeń?

– Oprócz kompleksowego leczenia Centrum Rekonstrukcji Zdrowia oferuje wiele usług wspierających proces rehabilitacji oraz analizy osiągania celów terapii. Nasza oferta obejmuje przygotowanie raportu o stanie zdrowia. Opinia zawiera dokładny opis aktualnego stanu w związku ze zdarzeniem. Opis zawiera też plan i koszty leczenia oraz rokowania powrotu do zdrowia.

Nasz Raport Reintegra jest wielopłaszczyznowym bilansem, opartym na standardach Klasyfikacji ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Dokument zawiera pełny opis chorób, zaburzeń oraz urazów fizycznych i psychicznych. Pomagamy klientom w organizacji noclegów w Opolu i transportu do ośrodka, dlatego jesteśmy otwarci na klientów z całej Polski i zagranicy.


Rekonstrukcja Zdrowia sp. z o.o. powstała jako odpowiedź na potrzebę kompleksowej opieki nad osobą poszkodowaną w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych. W 2022 r. powołała Centrum Rekonstrukcji Zdrowia w Opolu – placówkę diagnostyczno-rehabilitacyjną. To jeden z nowocześniejszych tego typu ośrodków w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem Centrum jest przede wszystkim wszechstronne leczenie (diagnostyka i rehabilitacja) pacjentów, którzy doznali urazów o charakterze ortopedyczno-neurologicznym.