Skutki użądlenia przyczyną śmierci? Odszkodowanie się należy

0
657

Sąd Okręgowy uznał, że ubezpieczyciel ma wypłacić odszkodowanie żonie ubezpieczonego, który zmarł wskutek wstrząsu anafilaktycznego po ukąszeniu przez owada – podał „Dziennik Łódzki”.

Sprawa dotyczyła mężczyzny użądlonego przez szerszenia, który zmarł krótko po zdarzeniu. Lekarz wystawiający kartę zgonu jako jego przyczynę wpisał nadciśnienie i cukrzycę, choć według świadków zdarzenia przed śmiercią zmarły miał objawy wstrząsu anafilaktycznego (sekcji zwłok nie wykonano). Żona ofiary wystąpiła do ubezpieczyciela o odszkodowanie z NNW męża. Jednak zakład, powołując się na przyczynę śmierci wpisaną w karcie zgonu, odmówił wypłaty.

Sąd Rejonowy odmówił mocy dowodowej dokumentowi w zakresie wskazywanej przez zakład przyczyny śmierci. Uznał, że spójne zeznania świadków, podanie ofierze adrenaliny oraz objawy, które wystąpiły przed śmiercią wskazywały na wstrząs anafilaktyczny i nakazał ubezpieczycielowi wypłacenie 39 tys. zł należnego odszkodowania z NNW plus odsetki. Sąd Okręgowy w Łodzi prawomocnym wyrokiem oddalił apelację zakładu, podtrzymując w całości werdykt sądu niższej instancji.

Więcej:

„Dziennik Łódzki” z 24 listopada, Liliana Bogusiak-Jóźwiak „Łodzianin zmarł po użądleniu przez szerszenia! Ubezpieczyciel odmówił wdowie wypłaty odszkodowania z powodu nieszczęśliwego wypadku”

(AM, źródło: „Dziennik Łódzki”)