Słowacki regulator pilnuje Novis

0
273

14 stycznia Narodowy Bank Słowacji (NBS) podjął kolejne działania nadzorcze w stosunku do Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni oraz Novis Poisťovňa a.s.

Działania NBS zostały podjęte na podstawie słowackiej ustawy nr 39/2015 o ubezpieczeniach i dotyczą zidentyfikowanego stanu braku postępowania w sposób ostrożny, tj. w sposób, który uwzględnia i ogranicza narażenie strony na ryzyko i nie jest szkodliwy dla sytuacji finansowej strony, a ponadto braku dopuszczalnych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności w rozumieniu przepisów ww. ustawy.

NBS zarzuca Novid m.in. to, że w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. naruszał obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia w zakresie inwestowania otrzymywanych od ubezpieczających składek ubezpieczeniowych poprzez dokonywanie inwestycji w wysokości niższej niż wymagana zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartych umów. Dotyczy to ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, które były oferowane na rynku słowackim oraz poza nim. 

Novis prowadzi działalność również na terenie Polski w formie swobody świadczenia usług. Na terytorium naszego kraju może prowadzić działalność ubezpieczeniową w zakresie transgranicznego oferowania produktów obejmujących ubezpieczenie rodzajów ryzyka zawartych w grupach 1, 3, 4, 5 działu I zgodnie z wymogami dyrektywy Wypłacalność II, w tym umów ubezpieczenia z UFK.

(AM, źródło: KNF)