Solidne wyniki PZU mimo odpisów

0
260

Grupa PZU powinna pokazywać relatywnie solidne wyniki finansowe w porównaniu do swoich międzynarodowych konkurentów z sektora ubezpieczeniowego, pomimo odpisów aktualizujących wartość akcji Alior Banku i Banku Pekao – uważają analitycy agencji ratingowej S&P.

Zdaniem analityków grupa PZU prawdopodobnie będzie utrzymywać też bezpieczną poduszkę finansową, która pozwala spełniać kryteria S&P dotyczące przyznawania spółkom ratingów powyżej poziomu „AAA” – podał „Puls Biznesu za PAP.

PZU poinformował 26 sierpnia o utworzeniu odpisów pomniejszających wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku i Banku Pekao.

To drugi odpis przeprowadzony przez grupę  w 2020 roku po tym, jak sektor finansowy zaczął odczuwać negatywne efekty pandemii Covid-19 i obniżek stóp procentowych.

Analitycy oceniają, że utworzone przez PZU w pierwszym półroczu rezerwy w łącznej wysokości 1,3 mld zł obniżą wyniki grupy w tym roku znacząco poniżej poziomów zapisanych w strategii.

„Grupa PZU ma jednak historię zdrowych działań operacyjnych opartych o silną i stabilną część ubezpieczeniową, co pozwoli grupie rozwijać się szybciej niż międzynarodowy sektor ubezpieczeń. Chociaż więc oczekujemy, że obecny poziom rezerw i słabsza kondycja sektora bankowego w tym roku zaszkodzą wynikom PZU, to pozostaną one zbliżone do wyników międzynarodowej konkurencji” – napisano w raporcie.

„Oceniamy, że podstawowa działalność grupy związana z ubezpieczeniami pozostanie relatywnie silna, pomimo negatywnych efektów pandemii. Co więcej, w naszej opinii znacząca niepewność i zmienność na rynku nie zdołają powstrzymać stopniowej poprawy wyników grupy w latach 2021–2022” – dodali analitycy S&P. Obecny rating S&P dla PZU wynosi „A-” z perspektywą stabilną.

Więcej:

https://www.pb.pl/s-p-grupa-pzu…

https://gu.com.pl/finanse/pzu-sa-odpisze-ponad-800-mln-zl-z-transakcji-nabycia-bankow/

(AM, źródło: „Puls Biznesu”, PAP)