Sophos: Polskie firmy wśród najchętniej ubezpieczających się od ryzyk cyber

0
570

Z badania zleconego przez firmę informatyczną Sophos wynika, że absolutna większość dużych polskich przedsiębiorstw posiada ubezpieczenie cyber. Nasz kraj plasuje się pod tym względem w czołówce nie tylko w europejskiej, ale i światowej.

Odpowiedzi uczestników badania „Cyber Insurance 2022: Reality from the InfoSec Frontline” dotyczącego ubezpieczeń cyber wskazują, że w ubiegłym roku 92% badanych firm posiadało polisę cyber. W Polsce odsetek ten wynosił 97%. Pośród państw europejskich lepszym wynikiem legitymowały się jedynie Czechy – 99%, oraz Szwecja i Belgia – po 98%. Najniżej uplasowały się Węgry z rezultatem na poziomie 82% – podał stooq.pl za PAP.

Z deklaracji ogółu ankietowanych wynika ponadto, że w minionym roku 83% z nich posiadało ubezpieczenie chroniące na wypadek szkód z tytułu ataków typu ransomware, tj. instalacji oprogramowania blokującego dostęp do systemu komputerowego lub danych do czasu otrzymania okupu. Polska z wynikiem na poziomie 91% uplasowała się ex aequo z Australią i Szwecją na pierwszym miejscu w Europie i na świecie.

Najczęściej ubezpieczają się poszkodowani

Z badania wynika, że ubezpieczenie od ransomware wybiera 89% zaatakowanych w przeszłości firm. Po tego typu ochronę sięgają także przedsiębiorstwa, które jak do tej pory nie doświadczyły próby wyłudzenia okupu za zaszyfrowane dane. Taką deklarację złożyło 70% respondentów z tej grupy.

Sophos zwrócił uwagę, że sytuacja przedsiębiorców jest coraz trudniejsza. W 2021 roku liczba cyberataków na firmy wzrosła o 57% w porównaniu z 2020 r. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw jest zdania, że działania przestępców są bardziej złożone i dotkliwe niż w poprzednich latach. Największym problemem jest ransomware, z którym styczność miało 66% badanych. W poprzednim roku odsetek ten wyniósł 37%.

O badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 5,6 tys. przedstawicieli firm z 31 krajów na całym świecie, które zatrudniały od 100 do 5 tys. pracowników. Zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Vansom Bourne na zlecenie Sophos. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu i lutym 2022 roku.

Więcej:

Bankier.pl z 8 lipca, Ewa Nehring „Badanie: 97 proc. dużych polskich firm ma polisę cybernetyczną”

AM, news@gu.com.pl

(źródło: stooq.pl, PAP)