S&P Global Ratings: PZU oceniony na A-

0
253

3 listopada S&P Global Ratings podtrzymała ocenę ratingową Grupy PZU na poziomie A- z perspektywą stabilną. Uzasadniając ocenę, analitycy agencji wskazali na utrzymanie przez zakład dobrych wyników finansowych oraz stabilnej pozycji kapitałowej. Przewidują też, że dominująca pozycja rynkowa grupy, rozpoznawalna marka oraz zdywersyfikowana struktura konglomeratu pozwolą na kontynuację wzrostu, zarówno na rynkach lokalnych, jak i zagranicznych.

Raport S&P prognozuje, że zysk netto PZU w latach 2021–2022 pozwoli mu na osiągnięcie wysokiego poziomu rentowności kapitału własnego (ROE). Analitycy agencji podkreślili, że w trudnym dla firmy roku 2020, w którym wynik grupy został obciążonym odpisami bankowymi w kwocie 1,3 mld zł, zwrot na kapitale wyniósł 10,9%, czyli powyżej średniej osiągniętej przez spółki z grupy porównawczej. Było to możliwe dzięki utrzymaniu bardzo dobrej rentowności na podstawowej działalności ubezpieczeniowej. W analizowanej perspektywie S&P zakłada utrzymanie przez PZU tego trendu, który dodatkowo powinien być wzmocniony rosnącą kontrybucją działalności bankowej do wyniku grupy. 

Jako najbardziej perspektywiczne obszary działalności PZU w latach 2021–2022 raport S&P wskazuje biznes ubezpieczeniowy, zarządzanie aktywami i obszar usług zdrowotnych.

PZU podkreślił, że jego bardzo mocną stroną jest siła kapitałowa, której ocena na koniec 2020 roku, wynikająca z modelu S&P, plasuje się poziomie AAA.

– W październiku wypłaciliśmy rekordową w tym roku na warszawskiej giełdzie dywidendę. Do akcjonariuszy PZU trafiły w sumie ponad 3 mld zł, a stopa dywidendy wyniosła 9%. Zgodnie z aktualną strategią w najbliższych latach PZU pozostanie spółką dywidendową, przeznaczając na ten cel co roku od 50% do 100% zysku netto. Dlatego zachowanie odpowiednich buforów kapitałowych ma dla nas najwyższy priorytet. Ocenienie przez S&P siły kapitałowej PZU na poziomie AAA w połączeniu z tym, że nasz wskaźnik wypłacalności Solvency II znacznie przekracza 200%, pokazuje, że jesteśmy gotowi na najróżniejsze scenariusze dla rynku kapitałowego i całej gospodarki – i odporni na te negatywne – wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy grupy.

Agencja dopuszcza podniesienie oceny ratingowej PZU w przypadku zaistnienia zdarzeń mających pozytywny wpływ na rentowność głównych linii biznesowych oraz stabilność kapitałową zakładu. Dla przyszłej oceny będzie również ważna adaptacja banków grupy do fazy cyklu gospodarczego oraz odzwierciedlenie podwyżek stóp procentowych w zyskach banków i rosnąca w efekcie tego kontrybucja działalności bankowej do wyniku PZU.

S&P Global Ratings ocenia PZU od 2004 roku. Jej ocena nigdy nie znalazła się poniżej poziomu A-.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl