SPBUiR zaprasza na szkolenie dotyczące ubezpieczeń OC

0
445

25 sierpnia odbędzie się szkolenie „Ubezpieczenie OC – najtrudniejsze i najpiękniejsze z ubezpieczeń”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021 poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

 • Pojęcie odpowiedzialności prawnej.
 • Pojęcie odpowiedzialności cywilnej.
 • Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Granice ubezpieczalności w ubezpieczeniu OC.
 • Ubezpieczenie OC a ubezpieczenie innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.
 • Pozycja poszkodowanego w ubezpieczeniu OC.
 • Przypadki, w których ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem na cudzy rachunek.
 • Specyfika obowiązkowych ubezpieczeń OC.
 • Podwójne i wielokrotne ubezpieczenie OC.
 • Objęcie ryzyka ubezpieczeniem OC obowiązkowym i ubezpieczeniem OC dobrowolnym.
 • Zasady rozliczeń między ubezpieczycielami w przypadku wypłaty odszkodowania z podwójnego ubezpieczenia OC.
 • Uwzględnianie świadomości ubezpieczeniowej klientów dotyczącej triggerów.
 • Kwestia triggerów podwójnych, wielokrotnych, atypowych.
 • Prawne znaczenie sumy gwarancyjnej.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela ponad sumę gwarancyjną.
 • Podział sumy gwarancyjnej między wielu poszkodowanych.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(KS, źródło: SPBUiR)