SPBUiR zaprasza na szkolenie na temat klinicznych eksperymentów medycznych w kontekście ubezpieczeniowym

0
656

27 listopada odbędzie się szkolenie online „Badania kliniczne i eksperymenty medyczne – nowe zasady prowadzenia – nowe ubezpieczenia OC – nowe wyzwania dla podmiotów leczniczych oraz dla rynku ubezpieczeń”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi  prof. Małgorzata Serwach z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Agenda:

 1. Cywilnoprawne aspekty eksperymentu medycznego.
 2. Nowe zasady (warunki) udziału w eksperymencie medycznym (leczniczym, badawczym, materiał biologiczny, placebo).
 3. Warunki prawnie skutecznej zgody na udział w eksperymentalnym leczeniu: małoletni, ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, stan nagły, brak zgody.
 4. Zakres informacji udzielanych uczestnikowi eksperymentu medycznego a problematyka świadomej zgody – skutki prawne.
 5. Odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem eksperymentu medycznego.
 6. Nowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny – na czyją rzecz zawarte?
 7. Obowiązek ubezpieczenia – przez kogo powinien być spełniony?
 8. Zakres ubezpieczenia – wątpliwości praktyczne oraz prawne.
 9. Badania kliniczne w najnowszej odsłonie – przepisy krajowe (2023) i unijne.
 10. Rodzaje badań, zasady udziału w badaniach, prawa i obowiązki uczestników.
 11. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem badania klinicznego.
 12. Ubezpieczenie OC związane z udziałem w badaniu klinicznym.
 13. Odpowiedzialność cywilna a ubezpieczenie OC badań klinicznych – luki, ograniczenia, wątpliwości praktyczne.
 14. Sytuacja prawna ubezpieczyciela uczestnika, badacza, sponsora, ośrodka badawczego, uczelni i podmiotu leczniczego – na co zwrócić uwagę?
 15. Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych.
 16. Cywilnoprawne aspekty eksperymentu medycznego.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Rejestracja na szkolenie:

Dla osób bez konta na platformie szkoleniowej

Dla zarejestrowanych na platformie szkoleniowej

(AM, źródło: SPBUiR)