SPBUiR zaprasza na szkolenie na temat odpowiedzialności za działania SI w kontekście ubezpieczeń

0
353

13 kwietnia odbędzie się szkolenie online zatytułowane „Jakie prawo zastosować i jaki sąd jest właściwy dla spraw ubezpieczeniowych z elementem zagranicznym? Odpowiedzialność cywilno-prawna za działania sztucznej inteligencji w kontekście ubezpieczeń”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi dr hab. Mariusz Fras, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Szkolenie będzie składać się z dwóch bloków tematycznych. Podczas pierwszego z nich, zatytułowanego „Jakie prawo zastosować i jaki sąd jest właściwy dla spraw ubezpieczeniowych z elementem zagranicznym?” omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Prawo właściwe dla dużych ryzyk.

2. Prawo właściwe dla ryzyk masowych.

3. Prawo właściwe dla ubezpieczeń obowiązkowych.

4. Prawo właściwe dla ubezpieczeń grupowych.

5. Gdzie wytaczać powództwa w przypadku odpowiedzialności cywilnej?

Część druga pod tytułem „Odpowiedzialność cywilno-prawna za działania sztucznej inteligencji w kontekście ubezpieczeń” będzie poświęcona następującym tematom:

1. Robo-porada, a odpowiedzialność cywilna za nią.

2. Akty prawa europejskiego dotyczące sztucznej inteligencji.

3. Odpowiedzialność deliktowa.

4. Perspektywa wprowadzenia produktu ubezpieczeniowego – obowiązkowe ubezpieczenie OC programisty i inne możliwe warianty ubezpieczenia.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)