SPBUiR zaprasza na szkolenie na temat odpowiedzialności za szkodę medyczną

0
479

27 października odbędzie się szkolenie online „Odpowiedzialność za szkodę medyczną – najnowsze przepisy i nowelizacje, orzecznictwo sądowe, tendencje i kierunki zmian”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. Małgorzata Serwach.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Najnowsze zmiany w zakresie odpowiedzialności za szkodę medyczną – Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych – nowe, ale czy lepsze rozwiązanie? Znaczenie zmian dla pacjentów, podmiotów leczniczych oraz ubezpieczycieli.
  2. Odpowiedzialność za szkodę medyczną w najnowszym orzecznictwie sądowym.
  3. Wina organizacyjna podmiotu leczniczego – braki kadrowe, braki techniczne, nieprzestrzeganie standardów i procedur, zakażenia szpitalne, inne.
  4. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za błędy personelu medycznego.
  5. Staranność zawodowa personelu medycznego.
  6. Odpowiedzialność za błąd medyczny a powikłanie.
  7. Związek przyczynowy pomiędzy błędem lekarskim a szkodą na zdrowiu pacjenta; wysoki stopień prawdopodobieństwa oraz dowód prima facie.
  8. Monitoring pacjenta i pomieszczeń, wypis ze szpitala, znaki identyfikacyjne oraz inne zmiany istotne z punktu odpowiedzialności cywilnej.
  9. Prawa pacjenta oraz odpowiedzialność za ich naruszenie w nowej odsłonie.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 10.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Certyfikaty będą zaświadczały odbycie 4 godzin szkoleń, które można dopisać do puli szkoleń obowiązkowych dla dystrybutorów ubezpieczeń. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Rejestracja na szkolenie:

dla niezarejestrowanych na platformie SPBUiR

dla zarejestrowanych

(AM, źródło: SPBUiR)