SPBUiR zaprasza na szkolenie o kompetencjach nadzorczych KNF w stosunku do brokerów

0
399

12 kwietnia odbędzie się szkolenie online „Nadzór praktycznie – co broker powinien wiedzieć – kompetencje nadzorcze KNF w stosunku do brokera wraz z omówieniem (praktycznym) potencjalnych sankcji”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi Bartosz Wojno, radca prawny.

Agenda:

1. Wstęp – charakterystyka zakresu nadzoru KNF nad działalnością brokerską:

a) licencjonowanie i nadzór bieżący;

b) instrumenty nadzorcze i podstawowe zasady ich stosowania.

2. Standardowy zakres kontroli brokera:

a) czym w istocie jest standardowy zakresie kontroli;

b) czy KNF może zainteresować się kwestiami spoza standardowego zakresu i ewentualnie jakimi;

c) wybrane elementy standardowego zakresu kontroli brokera w kontekście praktyki

nadzorczej KNF:

  • regulacje wewnętrzne odnoszące się do organizacji procesu dystrybucji ubezpieczeń,
  • rozwiązania techniczno-organizacyjne przyjęte przez brokera w zakresie wykonywania działalności brokerskiej,
  • spełnianie przez brokera i osoby zobowiązane wymogu w zakresie legitymowania się rękojmią,
  • obowiązek posługiwania się osobami fizycznymi wykonującymi czynności brokerskie spełniającymi ustawowe wymogi,
  • porozumienia kurtażowe zawierane przez brokera z zakładami ubezpieczeń,
  • sposób oraz forma przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb klienta,
  • sposób dokonywania analizy ofert dostępnych na rynku i sporządzenia porady,
  • rejestr reklamacji,
  • sprawy sądowe z udziałem brokera dotyczące roszczeń związanych z dystrybucją ubezpieczeń.

3. Pozycja brokera w relacji z KNF – uprawnienia brokera i praktyczne sposoby korzystania z nich w przypadku:

a) żądania przez KNF informacji, wyjaśnień i dokumentów;

b) przeprowadzania kontroli;

c) wszczęcia postępowania przez KNF w sprawie zastosowania środków nadzorczych (np.

nałożenia kary pieniężnej;

d) zastosowania przez KNF środków nadzorczych.

4. Pytania i odpowiedzi.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Rejestracja na szkolenie:

dla osób, które nie są zarejestrowane na nowej platformie szkoleniowej Stowarzyszenia

dla zarejestrowanych na nowej platformie szkoleniowej Stowarzyszenia:

(AM, źródło: SPBUiR)