Październikowe szkolenia SPBUiR

0
270

29 września Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) rozpoczęło cykl szkoleniowy 2020/2021. Szkolenia realizowane w trybie online są skierowane zarówno do brokerów, jak i do innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 20 października. Poprowadzi je prof. dr hab. Jan Byrski, zaś wystąpienie będzie nosić tytuł „Wymagania prawne związane ze stosowaniem Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej”. Rejestracja na szkolenie jest możliwa za pośrednictwem poniższego linku:

Trzy dni później (23 października) odbędzie się szkolenie z udziałem prof. dr hab. Małgorzaty Serwach zatytułowane „Znowelizowane prawo medyczne, odpowiedzialność podmiotów leczniczych, POZ, personelu medycznego oraz samych zakażonych w dobie Covid-19 – tendencje i kierunki zmian”. Rejestracja na szkolenie jest możliwa za pośrednictwem poniższego linku:

Ostatnie październikowe szkolenie odbędzie się 27 dnia tego miesiąca. Wykład p.t. „OC za produkt i jego ubezpieczenie” poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna Malinowska. Rejestracja na szkolenie jest możliwa za pośrednictwem poniższego linku:

Po zakończeniu każdego szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

SPBUiR zadeklarowało, że w obecnym cyklu utrzymuje ceny szkoleń na dotychczasowym poziomie. Organizacja przewiduje, że w cyklu 2020/2021 przeprowadzi 20–25 szkoleń.

Stowarzyszenie przypomniało też o ustawowym obowiązku udziału brokerów w szkoleniach zawodowych. W myśl ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, kolejny okres objęty wspomnianym obowiązkiem kończy się wraz z końcem bieżącego roku kalendarzowego.

(AM, źródło: SPBUiR)