Specjalistyczna ochrona z AGRO Ubezpieczenia

0
784

Rolnicy to grupa zawodowa, która jest narażona na wiele ryzyk związanych z uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Właśnie dlatego powinni oni zdecydować się na wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pozwoli na zabezpieczenie ich gospodarstwa w razie nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.

Firma Agro Ubezpieczenia to jeden z liderów wśród polskich ubezpieczycieli, oferujący bogatą gamę produktów ubezpieczeniowych dla rolników. Jest to polski ubezpieczyciel działający w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, którego właścicielem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie upraw rolnych zadziała w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez różnego rodzaju zagrożenia, takie jak grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, lawinę, obsunięcie się ziemi, piorun, huragan, powódź, suszę oraz pożar (niedotowane), wszystkie ryzyka pogodowe (niedotowane) oraz transport plonów rolnych (niedotowane).

Gdy wystąpi jedno z tych zagrożeń, ubezpieczenie zapewnia ochronę upraw i umożliwia wypłatę odszkodowania. Dzięki temu rolnik ma pewność, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub innych zdarzeń losowych jego uprawy będą ubezpieczone, co może zapobiec poważnym stratom finansowym i zagrożeniu płynności finansowej gospodarstwa.

Przykładowo rolnik posiadający duże gospodarstwo z uprawami kukurydzy, pszenicy i buraków cukrowych może ponieść znaczne straty w przypadku gradobicia lub ulewnych deszczy nawalnych, które zniszczą jego uprawy. Dzięki posiadaniu ubezpieczenia upraw rolnik otrzyma odszkodowanie, które pozwoli mu na pokrycie strat finansowych i szybsze odnowienie upraw, co w innym przypadku mogłoby być dla niego bardzo kosztowne i wpłynąć negatywnie na jego sytuację finansową.

Rolnik może uzyskać dopłaty wynoszące do 65% składki ubezpieczeniowej z budżetu państwa oraz ochronę płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw. Aby ubezpieczenie było skuteczne, należy zadbać o adekwatną sumę ubezpieczenia, która pokryje ewentualne straty.

W tym sezonie klienci AGRO Ubezpieczenia mogą skorzystać z preferencyjnych warunków na ubezpieczenie zbóż i rzepaku od ognia, a cena za 1 ha wynosi zaledwie 1 zł.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich w ofercie AGRO Ubezpieczenia obejmuje szereg ryzyk, które mogą prowadzić do strat w produkcji zwierzęcej. W przypadku wykupienia ubezpieczenia hodowcy będą zabezpieczeni przed następującymi zagrożeniami: huragan, powódź, lawina, grad, piorun, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, ubój z konieczności, pożar (niedotowane, nie dotyczy drobiu) oraz porażenie prądem (niedotowane, nie dotyczy drobiu).

Przykładem sytuacji, w której ubezpieczenie zwierząt gospodarskich może okazać się niezwykle pomocne, może być np. powódź, która spowoduje straty w produkcji zwierzęcej. Załóżmy, że hodowca posiada stado 50 krów mlecznych, a wartość jednej krowy to 10 tys. zł. W wyniku powodzi udało się uratować tylko połowę zwierząt, czyli 25 sztuk. Straty wyniosły więc 25 x 10 tys. zł = 250 tys. zł. Jeśli hodowca posiadał ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, otrzyma odszkodowanie, które pozwoli na szybsze odnowienie stada i zakup nowych zwierząt. W zależności od sumy ubezpieczenia wysokość odszkodowania może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, co może stanowić znaczące wsparcie finansowe dla gospodarstwa rolnego.

Warto podkreślić, że brak ubezpieczenia zwierząt gospodarskich niesie ze sobą ogromne ryzyko dla hodowcy. W przypadku wystąpienia któregoś z wyżej wymienionych zagrożeń straty finansowe mogą okazać się bardzo duże, a nawet przekroczyć wartość całego stada. Niestety wielu rolników poprzestaje na ubezpieczeniach obowiązkowych, które nie zapewniają wystarczającej ochrony w przypadku poważnej szkody.

Dlatego też rolnicy powinni korzystać z usług wyspecjalizowanych agentów ubezpieczeniowych, którzy pomogą w doborze odpowiedniego ubezpieczenia, uwzględniającego ryzyka specyficzne dla danego gospodarstwa. Przykłady szkód oraz fachowe doradztwo mogą uświadomić hodowcom, jak ważne jest ubezpieczenie zwierząt gospodarskich oraz jakie korzyści z tego płyną.

Korzyści wynikające z wykupienia ubezpieczenia zwierząt gospodarskich to przede wszystkim możliwość pokrycia do 65% składki z tytułu ubezpieczenia ze środków budżetu państwa, a także uzyskanie odszkodowania, które pozwoli na szybsze odnowienie stada. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania jest wartość zwierzęcia z dnia powstania szkody, pomniejszona o wartość pozostałości po szkodzie. Dzięki temu hodowcy otrzymują adekwatne odszkodowanie, które pozwala na pokrycie strat wynikłych z wystąpienia szkody.

Ubezpieczenia posiadaczy gospodarstw rolnych

AGRO Ubezpieczenia oferuje posiadaczom gospodarstw rolnych ubezpieczenia zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne. W skład ubezpieczeń obowiązkowych wchodzą OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi.

Klienci mogą rozszerzyć swoją ochronę o wybrane ubezpieczenia dobrowolne, takie jak ubezpieczenie mienia przed wszystkimi ryzykami, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ofercie AGRO Ubezpieczenia klienci mogą liczyć na wiele korzyści, takich jak zniżka 10% na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia mienia, możliwość ubezpieczenia obiektów małej architektury i budowli, ubezpieczenie NNW aż do 65. roku życia, płatności ratalne oraz OC w życiu prywatnym z wysoką sumą gwarancyjną.

Warto zauważyć, że również tutaj wiele zależy od fachowego doradztwa agentów ubezpieczeniowych, którzy pomogą wybrać odpowiednie ubezpieczenie, uwzględniając specyfikę gospodarstwa, oraz zaprezentują przykłady szkód, co pozwoli rolnikom na pełne zrozumienie, jakie ubezpieczenia warto wykupić.

Agrocasco

Ubezpieczenie Agrocasco oferowane przez firmę AGRO Ubezpieczenia to produkt dedykowany posiadaczom sprzętu rolniczego, którzy chcą zabezpieczyć swoje inwestycje i chronić się przed nieprzewidywalnymi kosztami związanymi z ewentualnymi szkodami. Ubezpieczenie obejmuje szereg ryzyk, w tym zdarzenia losowe, kradzież sprzętu czy szkody powstałe wskutek awarii. Dodatkowo, w przypadku szkody, ubezpieczony rolnik może skorzystać z opcji wynajmu zastępczego sprzętu rolniczego.

Oferta wyróżnia się elastycznością, ponieważ umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres 3 lub 12 miesięcy, co pozwala dostosować ochronę do indywidualnych potrzeb klienta. Dodatkowo, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia przekłada się na zniżki, a firma oferuje także możliwość zniesienia udziału własnego w przypadku szkody.

Przykładowo dla gospodarstwa rolnego posiadającego ciągnik, kombajn oraz przyczepę rolniczą, składającego łącznie wartość ubezpieczeniową w wysokości 300 tys. zł, koszt składki wyniesie ok. 2,1 tys. zł/rok. W przypadku wystąpienia szkody związanej z kradzieżą ciągnika ubezpieczony rolnik otrzyma odszkodowanie w wysokości wartości ubezpieczonego pojazdu. Dzięki temu zabezpieczeniu finansowemu rolnik może szybko i skutecznie zareagować na nieoczekiwane zdarzenia i minimalizować skutki szkód.

Ubezpieczenia komunikacyjne

AGRO Ubezpieczenia oferuje również ubezpieczenia komunikacyjne dla rolników na preferencyjnych warunkach. Oferta obejmuje szeroki zakres ubezpieczeń, w tym OC dla ciągników rolniczych i przyczep, OC dla innych rodzajów pojazdów mechanicznych, AC dla pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t, assistance, NNW kierowców i pasażerów, ubezpieczenie szyb i bagażu, ochronę przed utratą zniżek oraz Zieloną Kartę.

Zalety ubezpieczenia to m.in. zniżki dla rolników do 20%, ubezpieczenie AC pojazdów do 20. roku eksploatacji oraz całodobowa pomoc assistance obejmująca holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski w wariantach Standard, Komfort i Prestiż.

Podsumowanie

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne oferowane przez specjalizujące się w tym temacie firmy, takie jak AGRO Ubezpieczenia, zapewniają ochronę przed najczęstszymi zdarzeniami losowymi i umożliwiają zachowanie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku szkody.

Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od fachowego doradztwa agentów ubezpieczeniowych, którzy mogą pomóc w doborze odpowiedniego zakresu ubezpieczeń i pokazać przykłady szkód, uświadamiając rolników, jak ważna jest dobra ochrona.

Chociaż ubezpieczenia są kosztowne, to ich brak może się okazać znacznie bardziej kosztowny i zaprzepaścić dorobek wielu pokoleń. Dlatego warto zaufać wyspecjalizowanym ubezpieczycielom i dbać o odpowiedni poziom ochrony swojego gospodarstwa.

Pamiętać należy również, że część ubezpieczeń jest wysoko dotowana przez Skarb Państwa (do 65%), a składki można w AGRO Ubezpieczeniach rozkładać na dogodne raty bez zwyżki składki, co pozwala na odciążenie budżetu. Można również skorzystać z cesji z dopłat bezpośrednich jako sposobu zapłaty składki.

Tomasz Kieroński
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych
AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych