Spokojna podróż tylko z dobrą polisą

0
1350

Rozmowa z Pawłem Moczydłowskim, dyrektorem Biura Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich, oraz Anną Witkowską, zastępczynią dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich w Dziale Zarządzania Produktami ERGO Hestii

Aleksandra E. Wysocka: – Polacy chętnie podróżują, i w kraju, i za granicą. Ale czy pamiętają o tym, żeby kupić polisę turystyczną? Na co powinni zwrócić uwagę przy jej zakupie?

Anna Witkowska: – Klienci są coraz bardziej świadomi, że powinni wykupić ubezpieczenie przed wyjazdem, ale z reguły robią to na ostatnią chwilę. Wprawdzie mamy obecnie szczyt sezonu turystycznego, ale sam sezon nam się zdecydowanie wydłużył: okres urlopowy trwa obecnie od kwietnia do końca października.

Najważniejszym punktem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej, jest wysokość sumy ubezpieczenia. Innej sumy będziemy potrzebowali, gdy wybieramy się do naszych sąsiadów, np. do Czech, a innej do Maroka. Po prostu w poszczególnych krajach usługi medyczne różnią się ceną.

W naszym flagowym pakiecie ERGO Podróż dajemy klientom możliwość wyboru sumy ubezpieczenia od 200 tys. zł do 3 mln zł – agent z pewnością podpowie, jaka kwota będzie najbardziej odpowiednia dla naszej podróży.

Drugi ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę, to kompleksowość ochrony. Najpopularniejszym elementem polisy turystycznej jest pokrycie kosztów leczenia, ale klient powinien również wiedzieć, że warto posiadać ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także assistance podróżne, OC w życiu prywatnym czy ochronę bagażu.

Jak wygląda pakiet ERGO Podróż w szczegółach?

Paweł Moczydłowski: – W naszym pakiecie dajemy klientom trzy warianty ochrony, a w każdym z nich można pokryć pięć ryzyk. Różnica między pakietami polega na różnych sumach ubezpieczenia i zakresach. Oferta jest skalkulowana dla przeciętnego, bardzo standardowego wyjazdu. Ale jeżeli klient ma wyjątkowe potrzeby związane na przykład z uprawianiem sportów bądź też jego stan zdrowia nie jest typowy, może dokupić odpowiednie rozszerzenia.

Chcemy, żeby nasza oferta była prosta, ale i odpowiednio szeroka. W ubiegłym roku wprowadziliśmy dużo dodatkowych rozwiązań ochronnych. Wprawdzie wszystko wskazuje na to, że pandemia należy do przeszłości, ale zachowaliśmy chociażby świadczenia covidowe w podstawowej wersji oferty.

Zamiar uprawiania sportów należy oczywiście zgłosić agentowi przy zakupie polisy, ale co z ochroną w przypadku chorób przewlekłych?

P.M.: – Choroby określane jako cywilizacyjne są elementem standardowego zakresu ochrony i nie wymagają rozszerzenia. Jeżeli natomiast choroba klienta jest bardziej specjalistyczna, to również należy powiedzieć o tym agentowi.

Jak ERGO Hestia podchodzi do sytuacji, w której do uszczerbku dojdzie po wypiciu alkoholu?

A.W.: – Już od kilku lat uwzględniamy w ochronie szkody powstałe, gdy klient jest pod wpływem alkoholu. Ważne jest jednak to, żeby zachować rozsądek i nie pić alkoholu przed uprawianiem sportów ekstremalnych.

Jakie szkody najczęściej pojawiają się w portfelu ERGO Hestii?

A.W.: – Najwięcej mamy przypadków nagłego zachorowania, różnych lekkich dolegliwości, przeziębień, problemów żołądkowych. Ale również zdarzają się sytuacje związane z nieszczęśliwym wypadkiem. Nietrudno jest też o zwykłe skręcenie kostki na nierównym podłożu. Rzadziej zdarzają się za to akcje ratownicze czy repatriacje, ale niestety to też ma miejsce.

Wśród urlopowiczów pokutuje przekonanie, że karta EKUZ zapewni im opiekę na wyjeździe zagranicznym…

A.W.: – Z kartą EKUZ możemy skorzystać z opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej na takich samych warunkach jak obywatele kraju, w którym przebywamy. I nie zawsze jest to bezpłatny dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, darmowy przewóz karetką czy nieodpłatny pobyt w szpitalu. Często w krajach europejskich za te usługi trzeba zapłacić. Wezwanie karetki to jest koszt ok. 1000 euro. Jeden dzień pobytu w szpitalu potrafi kosztować do 1500 euro. Co więcej, karta EKUZ nie zadziała w prywatnych placówkach służby zdrowia.

Z polisą podróżną możemy być spokojni nie tylko o koszty leczenia, lecz również o organizację pomocy medycznej. Ubezpieczyciel wyśle do nas lekarza lub skieruje nas do odpowiedniej placówki. Przypominam również, że karta EKUZ nie zapewnia świadczeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem czy ochroną w ramach OC w życiu prywatnym.

Jakiego typu zdarzenia pojawiają się w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym?

P.M.: – Polisa OC w życiu prywatnym może pozwolić na rozwiązanie naprawdę trudnych sytuacji, zwłaszcza jeśli odwiedzamy na przykład Stany Zjednoczone bądź kraje, gdzie stosunek do ubezpieczenia jest zupełnie inny niż u nas. Tam pozwy sądowe są codziennością. Dlatego nasi agenci zachęcają do wykupienia ochrony na wypadek roszczeń osób trzecich. I mają rację.

A.W.: – Mamy różne zgłoszenia. Od wypalonej żelazkiem dziury w hotelowym dywanie po straty związane z niemożliwością wykonywania pracy zarobkowej przez osobę poszkodowaną, którą przypadkowo potrąciliśmy na stoku. Roszczenia ze szkód osobowych mogą być bardzo wysokie, więc warto zwrócić uwagę, żeby suma gwarancyjna również była odpowiednio wysoka.

Assistance w podróży również się sprawdza, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z barierą językową…

A.W.: – Możemy liczyć między innymi na pomoc tłumacza w ramach assistance. To jest szczególnie przydatne w sytuacjach medycznych, kiedy mamy do czynienia ze specjalistycznym językiem, którego możemy dobrze nie zrozumieć.

Rolą ubezpieczenia jest zapewnienie nam opieki podczas nieprzewidzianych zdarzeń, dlatego warto zwrócić uwagę na to, co obejmuje nasza polisa i jakie zawiera sumy ubezpieczenia. Dzięki temu będziemy mogli spokojnie udać się w podróż.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka


POBIERZ | SUBSKRYBUJ W APPLE PODCASTS | SUBSKRYBUJ W SPOTIFY