Sprzedaż polis komunikacyjnych spada, a rentowność i tak rośnie

0
205

Opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego podsumowanie wyników finansowych polskiego rynku ubezpieczeń za trzy kwartały obecnego roku pokazało, że mimo wyraźnego spadku sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych ich rentowność jest coraz lepsza.

Według opublikowanego 18 grudnia „Biuletynu Kwartalnego. Rynek ubezpieczeń 3/2020”, przez 9 miesięcy obecnego roku polscy ubezpieczyciele raportujący do KNF zebrali 17 325,63 mln zł składek brutto (działalność bezpośrednia) z ubezpieczeń komunikacyjnych. Rok wcześniej sprzedaż polis OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) i AC przyniosła zakładom ubezpieczeń 17 660,5 mln zł składek, co oznacza spadek o 1,9% w skali roku. Przypis składki z OC ppl. wyniósł 10 916,94 mln zł wobec 11 246,07 mln zł rok wcześniej (-2,93% r/r). Spadek nastąpił również w AC pojazdów lądowych. Przez 9 miesięcy tego roku towarzystwa zebrały z tego typu polis 6408,7 mln zł składek – o 0,09% mniej niż przed rokiem (6414,44 mln zł).

Przypis z „komunikacji” spada, a wynik techniczny rośnie

W raporcie KNF zaprezentowane zostały też dane dotyczące wyniku technicznego w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych na dzień 30 września 2020 r. Z „Biuletynu” wynika, że mimo spadku przypisu łączny WT w grupach 10 i 3 (OC+AC) wyniósł 1257,45 mln zł. Rezultat ten był aż o 16,92% lepszy od odnotowanego na koniec września 2019 roku (1075,41 mln zł). Tak znacząca poprawa była wyłącznie zasługą wzrostu rentowności technicznej w AC ppl.: z 338,95 mln zł po 3 kwartałach ub.r. do 562,79 mln zł rok później (+66,04% r/r). Wynik techniczny w OC ppl. spadł bowiem o 5,68%, z 736,46 mln zł do 694,66 mln zł.

Lekki spadek sprzedaży sektora

Dane w „Biuletynie” dotyczące rezultatów rynku za 3 kwartały tego roku potwierdziło zdecydowaną większość zjawisk zidentyfikowanych w zaprezentowanym niedawno raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Według opracowania nadzoru, przez 9 miesięcy ubezpieczyciele zebrali 46 507,05 mln zł składek brutto – o 0,98% mniej niż rok wcześniej (46 965,72 mln zł). Wypłacili też 29 444,7 mln zł odszkodowań i świadczeń. Po 3 kwartałach 2019 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 30 672,85 mln zł, co oznacza spadek o 4% r/r. Wynik techniczny sektora ubezpieczeń uplasował się na poziomie 5080,33 mln zł (4660,94 mln zł na koniec września 2019 r., +9% r/r). Natomiast zysk netto spadł o 13% r/r: z 5992,2 mln zł po 9 miesiącach ub.r. do 5213,32 mln zł na dzień 30 września 2020 r.

Rynek życiowy

W dziale I przypis składki brutto za 3 kw. 2020 r. osiągnął poziom 15 394,63 mln zł. Był to rezultat o blisko 500 mln zł  niższy od uzyskanego rok wcześniej (15 886,5 mln zł). Przez 9 miesięcy 2020 r. ubezpieczyciele życiowi wypłacili 12 829,96 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 9,58% mniej niż przed rokiem (14 188,84 mln zł). Wynik techniczny rynku życiowego wzrósł z 2541,65 mln zł po dziewięciu miesiącach 2019 r. – do 2717,97 mln zł, natomiast zysk netto z 2061,21 mln zł do 2176,37 mln zł.

Rynek majątkowy

Z kolei w dziale II wynik sprzedażowy osiągnął poziom 31 112,42 mln zł – o 0,11% wyższy od ubiegłorocznego (31 079,22 mln zł). Do 16 614,74 mln zł wzrosła wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych przez 3 kwartały przez zakłady majątkowe. To niewielka zmiana w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Wówczas to zakłady non-life zaspokoiły roszczenia opiewające na łączną kwotę 16 484,01 mln zł. Z kolei wynik techniczny działu II na poziomie 2362,36 mln zł był o 11,47% wyższy od wykazanego na koniec września 2019 r. (2119,29 mln zł). Natomiast zysk netto spadł o 6,23% r/r, z 3931 mln zł przed rokiem do 3037,94 mln zł po 3 kw. obecnego roku.

Więcej szczegółów na temat raportu PIU:

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here