Sprzedaż rośnie, ale rentowność jest coraz gorsza

0
812

Pod względem sprzedażowym trzy kwartały tego roku były udanym okresem dla polskiego rynku ubezpieczeń, mimo że wzrost był udziałem tylko jednego z sektorów działalności. Dużo gorzej wyglądały natomiast wskaźniki rentowności, szczególnie w segmencie komunikacyjnym, gdzie wynik techniczny w OC pogarsza się w błyskawicznym tempie.

Według opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego 1 grudnia „Biuletynu Kwartalnego. Rynek ubezpieczeń 3/2022”, krajowe zakłady ubezpieczeń zebrały przez 9 miesięcy 52 736,72 mln zł. Rezultat ten był o 3,58% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, tj. 50 913,92 mln zł. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń uplasowała się na poziomie 33 588,19 mln zł. Rok wcześniej było to 30 284,06 mln zł, co oznacza wzrost o 10,91%. Wynik techniczny sektora ubezpieczeń wyniósł 4100,07 mln zł, wobec 4187,5 mln zł na koniec września 2021 r. (-2,09% r/r). Natomiast zysk netto spadł o 28,22%, z 5338,06 mln zł po 9 miesiącach ub. r. do 3831,69 mln zł.

 „Uefki” ciągną w dół sprzedaż rynku życiowego…

W dziale I przypis składki brutto za 3 kw. 2022 r. osiągnął poziom 15 872,3 mln zł. Był to rezultat o 4,17% gorszy od uzyskanego rok wcześniej (16 562,79 mln zł). Zgodnie z widocznym od wielu kwartałów trendem, pogłębionym w tym roku przez wejście w życie interwencji produktowej KNF, za pogorszenie wyniku sprzedażowego „życiówki” odpowiadał polisy z UFK (gr. 3). Przypis składki w tym segmencie osiągnął bowiem poziom 3024,77 mln zł, o 29,95% niższy niż przed rokiem (4317,68 mln zł). Tego wynoszącego blisko 1,3 mld zł spadku nie udało się zrekompensować pozostałym dwóm głównym źródłom przychodów ze składek działu I. Ubezpieczenia z gr. 1 (na życie) wypracowały 7066,46 mln zł składek, wobec 6765,82 mln zł przed rokiem (+4,44%). Z kolei ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5) zanotowały wynik na poziomie 5599,82 mln zł – o 6% więcej niż po 9 miesiącach 2021 r. (5282,97 mln zł).

…oraz wartość zaspokojonych roszczeń

Przez 9 miesięcy tego roku ubezpieczyciele życiowi wypłacili 14 475,13 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 6,96% więcej niż przed rokiem (13 533,43 mln zł). Podobnie jak w przypadku sprzedaży, także i tu głównym powodem spadku było znaczące pogorszenie w grupie 3. Z polis z UFK wypłacono bowiem 7009,76 mln zł – o 20,9% więcej niż po 3 kwartałach 2021 r. (5798,06 mln zł). Wynik techniczny rynku życiowego wzrósł z 1902,61 mln zł po dziewięciu miesiącach 2021 r. do 1975,99 mln zł (+3,86% r/r). Stało się tak za sprawą znaczącej poprawy rentowności technicznego w grupie 1. Na koniec września 2022 r. jej wartość wyniosła 3,55 mln zł, wobec 253,84 mln zł straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na podstawie sygnałów płynących z rynku można wywnioskować, że był to efekt znaczącego spadku śmiertelności związanej z Covid-19. Czynnik ten mocno doskwierał uczestnikom rynku, m.in. PZU. W marcu tego roku prezes ubezpieczyciela, Beata Kozłowska-Chyła, przyznała, że zakład odczuł skutki wysokiej liczby tych zgonów w postaci wzrostu szkodowości w grupowych oraz indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeniach na życie. Zaznaczyła jednocześnie, że już w IV kwartale ub.r. wpływ tego zjawiska zaczął wyraźnie się zmniejszać.

Zysk netto zwiększył się z 1486,8 mln zł, do 1599,56 mln zł (+7,58% r/r).

Rynek majątkowy

Z kolei w dziale II wynik sprzedażowy osiągnął poziom 36 864,42 mln zł – o 7,32% wyższy od ubiegłorocznego, który wyniósł 34 351,13 mln zł. Do 19 113,07 mln zł wzrosła wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych przez 3 kwartały przez zakłady majątkowe. To duża zmiana (+14,1%) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Wówczas to zakłady non-life zaspokoiły roszczenia opiewające na łączną kwotę 16 750,63 mln zł. Na postawie sygnałów płynących z rynku można przyjąć, że wzrost wiązał się w dużej mierze z większymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych. Już po publikacji wyników rynku za pierwszą połowę 2022 r. Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, przyznał, że w porównaniu z ubiegłym rokiem do towarzystw zgłoszono znacznie więcej szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Większa była nie tylko ich liczba, ale też średnia wartość.

Z kolei wynik techniczny działu II na poziomie 2124,08 mln zł był o 7,04% niższy od wykazanego na koniec września 2021 r. (2284,89 mln zł). Natomiast zysk netto spadł aż o 42,04% r/r – z 3851,26 mln zł do 2232,14 mln zł.

Sprzedaż „komunikacji” rośnie

W segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych krajowe zakłady ubezpieczeń zebrały przez 9 miesięcy obecnego roku 19 346,38 mln zł składek brutto (działalność bezpośrednia). Rok wcześniej sprzedaż polis OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) i AC ppl. przyniosła zakładom ubezpieczeń 18 265,16 mln zł składek. Taki rezultat oznacza, że wartość „komunikacji” zwiększyła się o 5,92% w skali roku.

Prawie miliard więcej z AC

Przypis składki z OC ppl. wyniósł 11 288,15 mln zł, wobec 11 178,24 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 0,98% r/r. Dużo większy skok miał natomiast miejsce w AC pojazdów lądowych. Przez 9 miesięcy tego roku towarzystwa zebrały z autocasco 8058,23 mln zł składek – o 13,7% więcej niż przed rokiem, czyli 7086,92 mln zł.

OC pędzi w kierunku straty

W raporcie KNF zaprezentowane zostały też dane dotyczące wyniku technicznego w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych na dzień 30 września 2022 r. Zgodnie z oczekiwaniami, wskaźnik ten znacząco pogorszył się, w czym główną zasługę miał segment obowiązkowych polis komunikacyjnych. Z „Biuletynu” wynika, że mimo wzrostu przypisu łączny WT w grupach 10 i 3 (OC+AC) wynoszący 856,61 mln zł był aż o 19,3% gorszy od odnotowanego po 3 kwartałach 2021 roku (1048,44 mln zł).

Spadek wyniku technicznego w komunikacji był w głównej mierze efektem niezwykle mocnego pogorszenia rentowności technicznej w OC ppl. Po 9 miesiącach 2022 r. jej wartość wyniosła 211,97 mln zł, wobec 696,41 mln zł przed rokiem, co oznaczało obniżkę o 69,56%. Tego „zjazdu” nie zrekompensowała spektakularna poprawa wyniku technicznego w AC ppl., który wzrósł z 352,03 mln zł po 3 kwartałach ub. r. do 644,64 mln zł (+83,12%) rok później.

Prawie pół miliarda więcej wypłat z OC

Główną przyczyną pogorszenia rentowności technicznej był istotny, wynoszący blisko 900 mln zł wzrost wartości odszkodowań ubezpieczeń komunikacyjnych, z czego niemal pół miliarda złotych w samych tylko obowiązkowych polisach komunikacyjnych. Przez 9 miesięcy tego roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły 12 049,74 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych – o 7,74% więcej niż przed rokiem (11 184,34). W OC wartość wypłat wzrosła z 6790,45 mln zł do 7268 mln zł (+7,03% r/r), natomiast w AC – z 4393,89 mln zł do 4781,74 mln zł (+8,93% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl