Sprzedaż ubezpieczeń rośnie, rentowność rynku spada

0
921

Pod względem sprzedażowym pierwszy kwartał był bardzo udanym okresem dla krajowych ubezpieczycieli. Coraz wyraźniej widać jednak, że zakłady odczuwają skutki niekorzystnego otoczenia gospodarczego, które odbijają się na ich rentowności – wynika z danych przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z dokumentu zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2022” wynika, że przez pierwsze trzy miesiące obecnego roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 18 146,11 mln zł składek brutto. Była to kwota o 2,89% wyższa od 17 637,11 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r. Suma odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady wzrosła o 12,62% r/r – z 10 242,51 mln zł do 11 535,31 mln zł. Wynik techniczny rynku ubezpieczeń w kwocie 1270,49 mln zł był o 12,33% niższy od odnotowanego na koniec I kw. ub.r., tj. 1270,49 mln zł, natomiast zysk netto zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy o aż 31,98%  – z 1133,64 mln zł do 771,07 mln zł.

Według danych Komisji w I kwartale 2022 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5249,32 mln zł, co było wynikiem o 5,54% słabszym niż 5557,34 mln zł zebrane w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przez trzy miesiące obecnego firmy z działu I wypłaciły w sumie 5287,89 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 10,75% więcej niż na koniec marca 2021 r. (4774,54 mln zł). Mimo to wynik techniczny działu I był lepszy niż przed rokiem i wyniósł 534,09 mln zł, wobec 527,28 mln zł na koniec marca 2021 r. (+1,29% r/r). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wyniku finansowego netto, który uplasował się na poziomie 365,24 mln zł, wobec 365,24 mln zł rok wcześniej (+9,87% r/r). Z drugiej strony warto jednak mieć na uwadze, że tegoroczny rezultat był o ponad 200 mln zł gorszy od odnotowanego na koniec marca 2020 r.

Z kolei kwartalny przypis składki ubezpieczycieli majątkowych uplasował się na poziomie 12 896,79 mln zł – o 6,76% wyższym od 12 079,77 mln zł zebranych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Komunikacja z minimalnym wzrostem

Segment ubezpieczeń komunikacyjnych wypracował 6376,1 mln zł składek brutto. Rok wcześniej jego rezultat uplasował się na poziomie 6095,58 mln zł, co oznacza wzrost o 4,6% r/r. Na dzień 31 marca 2022 r. wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10 (OC posiadaczy pojazdów lądowych) wyniósł 3743,02 mln zł, wobec 3716,2 mln zł w I kw. 2021 r. Oznacza to, że zakłady ubezpieczeń zwiększyły sprzedaż obowiązkowych polis komunikacyjnych w stosunku do wyniku sprzed 12 miesięcy o 0,72%. Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zebrano 2633,08 mln zł składek – o 10,66% więcej niż przed rokiem (2379,38 mln zł).

AC rentowniejsze, w OC coraz słabiej

Z raportu KNF wynika ponadto, że w I kwartale tego roku znacząco poprawił się wynik techniczny segmentu komunikacyjnego (OC+AC). Łączny rezultat z działalności bezpośredniej w ubezpieczeniach z grup 3 i 10 wyniósł 299,68 mln zł, o 4,8% więcej od 214,22 mln zł uzyskanych na koniec marca 2020 r. Była to w głównej mierze zasługa znaczącej poprawy rentowności technicznej w AC. Wynik techniczny w gr. 3 uplasował się bowiem na poziomie 187,69 mln zł – o 55,61% wyższym od ubiegłorocznych 120,61 mln zł. Ten rezultat pozwolił zniwelować negatywne skutki spadku w OC ppm. Wynik techniczny w tym segmencie spadł bowiem ze 184,44 mln zł po I kwartale ub.r. do kwoty 120,61 mln zł raportowanych na dzień 31 marca 2022 roku (-28,43% r/r).

W raporcie KNF podano również, że po trzech miesiącach tego roku łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych z ubezpieczeń komunikacyjnych wyniosła 3997,73 mln zł. To o 4,79% więcej niż przed rokiem (3815,11 mln zł). Z polis z gr. 10 wypłacono 2435,72 mln zł z (2368,37 mln zł rok wcześniej, +2,84% r/r). Z kolei wypłaty z autocasco sięgnęły 1562,01 mln zł – o 7,97% więcej niż na koniec marca 2021 r., tj. 1446,74 mln zł.

Mniej wypłat w majątku

Po 3 miesiącach 2022 r. wynik techniczny dla całego rynku wyniósł 579,7 mln zł, wobec 743,21 mln zł rok wcześniej (-22% r/r). W I kw. tego roku zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5467,97 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 14,25% więcej niż na koniec marca ub.r., kiedy to wartość zaspokojonych roszczeń wyniosła 5467,97 mln zł.

Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 369,75 mln zł, o 51,78% mniej niż rok wcześniej (768,4 mln zł).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl