Starter24: Polscy kierowcy są przesadnie pewni swoich umiejętności

0
203

Panuje powszechna opinia, że polscy kierowcy są pewni siebie i przekonani o swoich wysokich umiejętnościach. Z badania Starter24 wynika, że tylko co piątego kierowcę można uznać za prawdziwego eksperta, a 40% z nich konsultuje się w sprawie obsługi samochodu.

71% badanych ocenia siebie jako dobrych kierowców, z czego 16% jest o tym zdecydowanie przekonanych. Bardziej pewni swoich umiejętności są mężczyźni i najmłodsi kierowcy, ale także respondenci w wieku 18–24 lata. Dotyczy to także najbardziej doświadczonych osób, które prawo jazdy posiadają już od ponad 20 lat.

40% ankietowanych deklaruje, że zdarzyło im się konsultować z kimś w sprawie obsługi samochodu. Nieco częściej dotyczy to mężczyzn, a także badanych w wieku 35–44 lata. Zazwyczaj była to rozmowa ze znajomym lub z mechanikiem, natomiast kobiety zasięgały rady swoich partnerów. Tylko 3% badanych konsultuje się z ubezpieczycielem, a co piąty ze swoim dealerem/serwisem.

Awarie auta – gdzie szukamy pomocy?

32% badanych przyznaje, że przydarzyła im się awaria samochodu. W takiej sytuacji najwięcej ankietowanych próbowało samodzielnie poradzić sobie z problemem. Prawie co trzecia osoba postanowiła skonsultować się ze znajomym lub mechanikiem czy serwisem.  Samodzielnie próbowali naprawić auto przede wszystkim mężczyźni (40%), kobiety w tej sytuacji najczęściej decydowały się na skorzystanie z usługi assistance (51%).

Osoby, które do tej pory nie miały awarii samochodu, najczęściej uważają, że w takiej sytuacji zadzwoniłyby do bliskich – rodziny bądź znajomych (54%). Mężczyźni częściej niż kobiety próbowaliby także samodzielnej naprawy (42%), ale również częściej wskazują na skorzystanie z assistance.

– Cieszy nas fakt, że jest grupa kierowców, którzy wykorzystują assistance w awaryjnych sytuacjach, bo to pomaga szybciej odzyskać mobilność. Część prostych problemów możemy rozwiązać zdalnie. Najczęściej telefonicznie pomagamy klientom usunąć awarie dotyczące zatrzaśniętej klapki wlewu paliwa, systemu bezkluczykowego, komunikatów na desce rozdzielczej czy uzupełnienia płynów. Z kolei na drodze usuwamy awarie związane z akumulatorem (ponad 52%), uszkodzoną oponą (18%), dostępem do samochodu (kluczyk/pilot), układem elektrycznym i płynami eksploatacyjnymi – komentuje Mikołaj Siwecki, kierownik sieci Starter24.

Jacy są polscy kierowcy?

Respondenci przeciętnie znają się na codziennej obsłudze samochodu. Średnio ich umiejętności zostały ocenione na 5,6 w 10-stopniowej skali. Co piątego kierowcę można uznać za prawdziwego eksperta. Stosunkowo duże grono stanowią aspirujący, czyli kierowcy z umiarkowaną wiedzą z zakresu obsługi samochodu (38%). Największą grupą wśród badanych są nowicjusze (42%). W większości oceniają samych siebie jako raczej słabych kierowców i mają najmniejszą wiedzę z zakresu codziennej obsługi samochodu.

Respondentów pytano o znajomość kontrolek na desce rozdzielczej oraz deklarowaną wiedzę z zakresu obsługi samochodu. Wybrano 11 kontrolek, które występują w większości nowoczesnych samochodów, a z którymi kierowcy mają czasami problem (np. ABS i stabilizacja toru jazdy, awaria świec żarowych, awaria silnika). Z kolei do oceny wiedzy z zakresu obsługi samochodu wybrano 10 najpopularniejszych czynności, które kierowca może sam wykonać przy codziennej eksploatacji pojazdu (np. uzupełnienie płynów, wymiana baterii w pilocie, wymiana koła czy podłączanie akumulatora do innego źródła zasilania).

– Wyniki badania wskazują, że polscy kierowcy pomimo wysokiego przekonania o swoich umiejętnościach potrzebują wsparcia zarówno w przypadku awarii, jak i codziennej obsługi samochodu. Naszym zdaniem takim wsparciem powinny być usługi assistance. Już teraz znaczącą część awarii potrafimy usuwać zdalnie i na drodze. W niedalekiej przyszłości, korzystając z funkcjonalności „connected car”, udostępnimy rozwiązania do przewidywania i zapobiegania awariom – mówi Paweł Zawisza, Business Development Director Starter24. – Warto też zwrócić uwagę na ciągle bardzo duże możliwości dla firm ubezpieczeniowych, leasingowych czy dealerów w zakresie codziennego wsparcia kierowcy, czyli budowania świadomości i punktów kontaktu z klientem. Jako dostawca usług assistance (a szerzej mobilności) już teraz oferujemy rozwiązania, które wspierają kierowców oraz zapewniają im spokój i pewność na drodze – podsumowuje.

O badaniu:

Badanie ilościowe zostało zrealizowane przez Mobile Institute na zlecenie Starter24. W ramach badania zebrano opinie 1105 polskich internautów aktywnie korzystających z samochodów jako kierowcy. Wykorzystano responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie wzięto pod uwagę tylko kompletne ankiety.

(AM, źródło: Starter24)