Steven Vanackere nowym członkiem zarządu EIOPA

0
387

Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych mianowała Stevena Vanackere, wiceprezesa Narodowego Banku Belgii, członkiem zarządu EIOPA.

Dwuipółletnia kadencja Stevena Vanackere rozpoczęła się 13 lutego 2024 r. Menedżer zastąpił we władzach Urzędu Else Bos, która pod koniec ubiegłego roku ustąpiła ze stanowiska w De Nederlandsche Bank.

Zarząd EIOPA składa się z przewodniczącego, sześciu przedstawicieli krajowych organów nadzoru i przedstawiciela Komisji Europejskiej. Jego rolą jest zapewnienie, że EIOPA realizuje swoją misję i wywiązuje się z powierzonych jej zadań.

(AM, źródło: EIOPA)