Świadczenia z tytułu błędu medycznego nie są kosztem szpitala

0
476

Z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wynika, że placówki medyczne nie mogą odliczać od przychodu wydatków związanych z wypłatą rekompensat pacjentom, którzy padli ofiarą błędów medycznych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sprawa rozstrzygnięta przez NSA dotyczyła szpitalu w Elblągu, który wskutek przegranego procesu o błąd medyczny musiał wypłacić pacjentowi zadośćuczynienie, odsetki i comiesięczną rentę, a ponadto pokryć koszty procesowe i sądowe. Suma tych należności przekroczyła poziom sumy gwarancyjnej w OC placówki. Ta uznała, że może ująć poniesione wydatki w kosztach uzyskania przychodu jako związane z działalnością statutową w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Z kolei w ocenie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, choć wydatki miały związek z działalnością gospodarczą szpitala, to nie wpływają na wielkość przychodów ani zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła, zaś konieczność ich uiszczenia wynika z nieprawidłowego realizowania obowiązków. To stanowisko potwierdził najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, a potem Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 10 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 279/18).

Więcej:

„Dziennik Gazeta Prawna” z 13 stycznia, Patrycja Dudek „Zadośćuczynienie za błąd lekarza nie jest dla szpitala kosztem”

https://edgp.gazetaprawna.pl/…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)