Munich Re: Katastrofy naturalne spowodowały 52 mld USD strat ubezpieczonych

0
132

Z szacunków ekspertów Munich Re wynika, że w ubiegłym roku miało miejsce 820 katastrof naturalnych, które spowodowały 150 mld USD ogólnych strat ekonomicznych. Kwota ta zasadniczo odpowiada średniej z ostatnich 30 lat, skorygowanej o inflację. Wynosząca około 52 mld USD łączna suma strat ubezpieczonych była niższa od odnotowanej w 2018 r. Reasekurator wyjaśnił, że był to efekt m.in. znaczącego udziału strat powodziowych w łącznej kwocie kosztów katastroficznych, które w większości krajów uprzemysłowionych często nie są ubezpieczone w takim samym stopniu jak szkody spowodowane wiatrem.

Munich Re zwraca uwagę, że wartość strat ubezpieczonych, wynosząca nieco powyżej 35% ogólnej wartości kosztów, odpowiada średniej z ostatnich dziesięciu lat. Według reasekuratora jest to potwierdzenie, że duża część rynku pozostaje nieubezpieczona, szczególnie w krajach wschodzących i rozwijających się.

Dwiema najbardziej kosztownymi katastrofami naturalnymi 2019 roku – zarówno pod względem strat ogólnych, jak i strat ubezpieczonych – były tajfuny Hagibis i Faxai, które nawiedziły Japonię. Według wstępnych szacunków całkowite straty z Hagibis wyniosły 17 mld USD, a straty ubezpieczone około 10 mld USD. Faxai spowodował szacunkowe straty na poziomie ok. 9 mld USD, przy czym straty ubezpieczone wyniosły ok. 7 mld USD z powodu większego udziału ubezpieczonych strat burzowych.

Kosztowny był także huragan Dorian, który spowodował katastrofalne szkody na Bahamach. Ogólne straty z tytułu ataku żywiołu wyniosły ok. 5,6 mld USD, a ubezpieczone ok. 4 mld USD.

Ze względu na brak silnych huraganów udział USA w globalnych stratach w wyniku klęsk żywiołowych był niższy niż zwykle (31% ogólnych strat globalnych w porównaniu ze średnią długoterminową wynoszącą 35%). Sezon burz w USA przyniósł nieco więcej tornad niż długoterminowa średnia. Silny roztop śniegu, a następnie seria burz w marcu i maju wywołały powodzie na środkowym zachodzie i innych obszarach wzdłuż Missisipi. Całkowite straty z tych zdarzeń wyniosły około 24 mld USD, a straty ubezpieczone – ok. 14 mld USD.

Po rekordowych stratach z poprzednich lat sezon pożarów w Kalifornii był mniej dotkliwy. Ponownie odnotowano wiele pożarów, ale spaliły one znacznie mniejszy obszar niż średnia z pięciu lat. Łączne straty z tego tytułu wyniosły 1,1 mld USD, a około 0,8 mld USD było ubezpieczonych.

Połączenie fal upałów i silnych burz gradowych było przyczyną największych strat w Europie. Długi okres suchy doprowadził do strat upraw w wielu krajach. Czerwcowa burza w okolicach Monachium przyniosła opady gradu wielkości piłek golfowych, powodując straty o wartości prawie 1 mld euro. Prawie trzy czwarte tej kwoty stanowiły straty ubezpieczone. Ogólne straty po letnich burzach w Europie wyniosły 2,5 mld USD (2,2 mld euro), a straty ubezpieczone ok. 0,9 mld USD (0,8 mld euro).

(AM, źródło: Munich Re)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here