New York Life: Przejęcie o wysokiej wartości

0
78

W grudniu 2019 r. ogłoszono zawarcie umowy o nabyciu biznesu życiowego i ubezpieczeń niepełnosprawności grupy Cigna Corporation przez New York Life Insurance Company.

– Nabycie od Cigna za 6,3 mld dol. ubezpieczeń na życie i niepełnosprawności przez New York Life, czołowe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych na życie w USA jest największą z transakcji fuzji i przejęć w branży ubezpieczeniowej w 2019 r. – zauważa Aurojyoti Bose, analityk z Global Data.

Jest to również największa jak dotąd transakcja M&A przeprowadzona przez New York Life i stanowi część jego strategii wzmacniania swojej obecności i udziału w rynku ubezpieczeń na życie, wypadkowych i niepełnosprawności. Z kolei Cigna będzie mogła skupić się na biznesie zdrowotnym, obniżyć poziom zadłużenia i inwestować w swój model biznesowy oparty na wartościach.

Po nabyciu w 2018 r. Express Scripts Holding Company za 67 mld dol. Cigna wyraziła chęć pozbycia się ze swojego portfela grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń niepełnosprawności oraz gotowość skupienia się na zdrowotnych.

Co więcej, Cigna znalazła się pod presją na zredukowanie zadłużenia, które narosło w wyniku nabycia Express Scripts. Na koniec III kwartału 2019 r. całkowite zadłużenie Cigna wynosiło 38,8 mld dol.

– Niemal dekadę temu Cigna zaczęła zmieniać swój model biznesowy z opartego na wolumenie, tradycyjnego modelu „opłata za usługę” na oparty na wartości system dostarczania opieki zdrowotnej, który płaci dostawcom opieki zdrowotnej na podstawie jakości usług. Wymaga to znacznych inwestycji kapitałowych – podsumował Aurojyoti Bose.

AC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here