Swiss Re: 60 mld USD ubezpieczonych strat katastroficznych w 2019 roku

0
468

Z najnowszej sigmy Swiss Re zatytułowanej „Katastrofy naturalne w czasach akumulacji gospodarczej i zmian klimatu” wynika, że ubiegłoroczne globalne straty gospodarcze z tytułu katastrof naturalnych i klęsk spowodowanych działalnością człowieka wyniosły 146 mld USD. Straty ubezpieczone uplasowały się na poziomie 60 mld USD.

Po raz kolejny do strat przyczyniły się w głównej mierze ekstremalne zjawiska pogodowe. Ich dotkliwość rośnie wraz ze wzrostem liczby ludności, urbanizacją i rozwojem gospodarczym. Zdaniem reasekuratora ryzyko pogodowe pozostaje ubezpieczalne, ale przy budowie modeli ryzyka należy uwzględnić trendy społeczno-gospodarcze i klimatyczne.

Ubiegłoroczna wartość strat gospodarczych była niższa od odnotowanej w 2018 r. (176 mld USD) oraz dziesięcioletniej średniej rocznej na poziomie 212 mld USD. Identyczna sytuacja miała miejsce w przypadku strat ubezpieczonych. W 2018 r. uplasowały się one na poziomie 93 mld USD, a średnia 10-letnia – 75 mld USD. Według Swiss Re spadek strat wynika przede wszystkim z braku dużych i kosztownych huraganów w USA.

137 mld USD strat gospodarczych w 2019 r. było spowodowane klęskami żywiołowymi. Katastrofy spowodowane przez człowieka odpowiadały za pozostałe 9 mld USD. Z 60 mld USD strat ubezpieczonych katastrofy naturalne odpowiadały za 52 mld USD. Najbardziej kosztowne były zdarzenia, jakie dotknęły gęsto zaludnione i rozwinięte regiony Japonii. Były to dwa tajfuny: wrześniowy Faxai (7 mld USD strat ubezpieczonych) i październikowy Hagibis (8 mld USD).

(AM, źródło: Swiss Re)