Swiss Re: 83 miliardy USD strat ubezpieczonych w 2020 roku

0
350

83 mld USD – taką wartość osiągnęły tegoroczne globalne straty ubezpieczone z tytułu katastrof naturalnych i klęsk spowodowanych działalnością człowieka, według wstępnych szacunków Swiss Re Institute. To piąty najbardziej kosztowny rok dla branży od 1970 roku. Wysoki poziom strat ubezpieczonych był efektem rekordowo silnych burz konwekcyjnych (burze z tornadami, powodzie i gradobicia) oraz pożarów w USA. 

Zdarzenia związane z wtórnymi zagrożeniami na całym świecie stanowiły 70% z 76 mld USD ubezpieczonych strat z tytułu katastrof naturalnych. Bardzo aktywny sezon huraganów na północnym Atlantyku (30 nazwanych zjawisk) przyniósł dodatkowe 20 mld USD roszczeń ubezpieczeniowych. Branża ubezpieczeniowa pokryła 45% globalnych strat gospodarczych w 2020 r. To rezultat powyżej średniej dziesięcioletniej wynoszącej 37%.

Swiss Re opublikuje zaktualizowane dane dotyczące strat w 2020 r. w pełnym raporcie, który ukaże się wiosną 2021 r.

(AM, źródło: Swiss Re)