Swiss Re: Branża ubezpieczeniowa wzmacnia odporność w trudnych warunkach

0
531

Poprawiająca się pozycja finansowa globalnej branży ubezpieczeniowej zapewni jej pożądane wzmocnienie w obliczu podwyższonego ryzyka makroekonomicznego i geopolitycznego – twierdzi Swiss Re Institute. W najnowszej sigmie zatytułowanej „Risk on the rise as headwinds blow stronger” reasekurator prognozuje średnioroczny wzrost składki światowego sektora na poziomie 2,2% przez kolejne dwa lata. Przewyższałby on średnią wzrostu z ostatnich pięciu lat (2018–2022), wynoszącą 1,6%.

Jérôme Jean Haegeli, główny ekonomista Grupy Swiss Re, podkreślił, że malejąca koniunktura gospodarcza i niepewność geopolityczna wzmacniają zasadniczą rolę branży ubezpieczeniowej w przenoszeniu ryzyka. W jego ocenie, chociaż rentowność sektora będzie nadal rosła, głównie dzięki poprawie cen skorygowanych o ryzyko ze względu na wyższe zwroty z inwestycji, to nie należy oczekiwać, aby 2024 lub 2025 roku na większości rynków osiągnie ona poziom kosztu kapitału, ponieważ „inflacja gospodarcza będzie nadal mieć negatywny wpływ na koszty roszczeń”.

Wyniki inwestycji ważnym składnikiem zysków branży

W sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych znaczna przecena ryzyka ubezpieczeniowego w 2023 r. spowoduje szacunkowy wzrost globalnej składki o 3,4% i według prognoz spadnie do 2,6% w latach 2024 i 2025. Wpływ inflacji gospodarczej na roszczenia prognozuje dalsze osłabienie w latach 2024 i 2025. Rentowność ubezpieczeń innych niż na życie poprawi się do około 10% zwrotu z kapitału własnego (ROE) zarówno w 2024, jak i 2025 r., znacznie powyżej średniej z 10 lat wynoszącej 6,8%.

Poprawa rentowności wynika z wyższych zwrotów z inwestycji w środowisku wyższych stóp procentowych, a także lepszych rezultatów w zakresie ubezpieczeń dzięki bardziej proporcjonalnym stawkom składek. Bieżące zwroty z inwestycji w segmencie ubezpieczeń innych niż na życie przekroczyły 3,3% w 2023 r. i będą dalej rosnąć do około 3,7% w 2024 r. i 3,9% w 2025 r.

4 biliony dolarów składek oszczędnościowych w 2033 roku

Dostosowanie się do nowej normy w postaci wyższych stóp procentowych jest korzystne dla globalnej branży ubezpieczeń na życie. Swiss Re Institute przewiduje silny wzrost w segmencie produktów oszczędnościowych w ciągu najbliższych dwóch lat, napędzany przez rosnącą globalną klasę średnią, w której osoby prywatne coraz częściej zwracają się do ubezpieczycieli w zakresie planowania emerytury. Według raportu wzrost składek znajduje się na ścieżce ożywienia z 1,5% całkowitym realnym światowym wzrostem składek w 2023 r., po spadku o 0,7% w 2022 r., i prognozą wzrostu składek w średnim okresie (2024–2025) wynoszącą 2,3%.

W 2022 r. na całym świecie przypisanych zostało około 2,3 biliona dolarów składek oszczędnościowych. Swiss Re Institute prognozuje, że w 2033 r. wartość ta wzrośnie do 4 bln dol., co oznacza średnioroczną stopę wzrostu na poziomie 2,7% w ujęciu realnym. Przełożyłoby się to na 1,7 bln dol. dodatkowych składek oszczędnościowych w ciągu najbliższych 10 lat, co oznacza wzrost o 65% w porównaniu z ostatnimi dwiema dekadami. Prognoza wzrostu Swiss Re Institute na następną dekadę znacznie wzrosła, głównie dlatego, że na ostatnie 20 lat negatywny wpływ miał światowy kryzys finansowy, era niskich stóp procentowych i pandemia.

(AM, źródło: Swiss Re)