Swiss Re: Cele finansowe na przekór pandemii

0
195

Firma reasekuracyjna Swiss Re potwierdziła swojej cele finansowe i zobowiązała się do utrzymania dywidendy lub jej podwyższenia, pomimo pandemii, która daje się we znaki branży. Reasekurator odnotował straty w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r., bowiem tak jak jego konkurenci musi się zmierzyć z ogromnymi roszczeniami z tytułu pandemii, jak również szkodami spowodowanymi przez huragany i pożary na dużych obszarach w Stanach Zjednoczonych.

Dyrektor generalny Christian Mumenthaler przed prezentacją dla inwestorów powiedział w oświadczeniu, że pandemia „pozostanie zdarzeniem dotyczącym zysku, a nie kapitału” i że „ekspozycja będzie maleć”. Wśród potwierdzonych celów, do jakich dąży Swiss Re, znalazł się zwrot na kapitale wyższy o 7 pkt proc. od zarobku na 10-letnich amerykańskich obligacjach skarbowych. Reasekurator spodziewa się, że skorygowany współczynnik łączony w jego dziale majątkowym, generującym dla niego największe przychody, w 2021 r. ulegnie poprawie w stosunku do 2020 r. i wyniesie 96% lub mniej. Swiss Re potwierdza, że jest na dobrej drodze do poprawy w swoim przynoszącym straty dziale ubezpieczeń korporacyjnych.

(AC źródło: Reuters)