Swiss Re podtrzymuje roczną prognozę zysku

0
269

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku Swiss Re odnotował zysk netto w wysokości 2,5 miliarda dolarów. W związku z tym reasekurator podtrzymał swoje prognozy dotyczące celów na ten rok.

Dzięki 1 mld dol. zysku netto w trzecim kwartale Swiss Re osiągnął dziewięciomiesięczny wynik po opodatkowaniu na poziomie 2,5 mld dol., przy jednoczesnym zwrocie na kapitale własnym (ROE) w wysokości na poziomie 25,9%. Rok wcześniej reasekurator zanotował stratę rzędu 285 mln dol. i ROE o 2,1% poniżej zera. Na znaczącą poprawę wpłynęły głównie wyniki underwritingu w reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz życiowych i zdrowotnych, wsparte rosnącymi wynikami inwestycyjnymi.

Wynik ze składek zarobionych i prowizji wzrósł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku o 4,2%, do 33,7 mld dol., wobec 32,4 mld dol. przed rokiem. Przy stałych kursach walutowych składki zarobione netto i przychody prowizyjne wzrosły o 5,3%.

Grupa osiągnęła zwrot z inwestycji (ROI) w wysokości 3,5%, w porównaniu do 1,6% na koniec września 2022 r. W trzecim kwartale wskaźnik ROI uplasował się na wyjątkowo wysokim poziomie 4,8%, czemu sprzyjały zrealizowane zyski netto ze sprzedaży nieruchomości, które zostały częściowo skompensowane stratami z ukierunkowanej sprzedaży niskodochodowych papierów wartościowych o stałym dochodzie

Pozycja kapitałowa Swiss Re pozostała bardzo silna, a na dzień 1 lipca 2023 r. współczynnik szwajcarskiego testu wypłacalności grupy (SST) wyniósł 314%.

– W świetle dobrych wyników odnotowanych w tym roku podtrzymujemy nasze cele na cały rok, w tym zysk netto w wysokości ponad 3 miliardów dolarów. W dalszym ciągu koncentrujemy się na naszej zdyscyplinowanej strategii underwritingu, stanowiącą solidną podstawę na przyszłość – powiedział Christian Mumenthaler, dyrektor generalny Grupy Swiss Re.

(AM, źródło: Swiss Re)