Swiss Re: Powodzie kosztują coraz więcej, a luka w ochronie nie maleje

0
818

Katastrofy naturalne w 2021 r. były przyczyną globalnych strat gospodarczych o łącznej wartości 270 mld USD. Straty ubezpieczone wyniosły 111 mld USD. Najkosztowniejszą pojedynczą klęską żywiołową był huragan Ida, ale za większość ubezpieczonych strat katastroficznych odpowiadały po raz kolejny zagrożenia wtórne, jak np. lipcowa powódź w Europie Zachodniej będąca najkosztowniejszą w historii klęską żywiołową w regionie. Pomimo rekordowego poziomu ubezpieczonych strat powodziowych, globalna luka w ochronie związana z tym ryzykiem pozostaje duża – wynika z najnowszej sigmy Swiss Re zatytułowanej „Katastrofy naturalne w 2021 r.: wrota powodziowe są otwarte”.

– Powodzie dotykają prawie jedną trzecią ludności świata, bardziej niż jakiekolwiek inne niebezpieczeństwo. Tylko w 2021 roku byliśmy świadkami ponad 50 poważnych powodzi na całym świecie – powiedział Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils Swiss Re. – Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, ryzyko powodzi zasługuje na taką samą uwagę i rygorystyczną ocenę ryzyka, jak główne zagrożenia, takie jak huragany.

W 2021 r. powodzie odpowiadały za 31% globalnych strat gospodarczych spowodowanych katastrofami naturalnymi, zaledwie o 2 pp. mniej niż cyklony tropikalne. Ich łączna wartość wyniosła 82 mld USD. Z kolei łączna kwota strat ubezpieczonych uplasowała się na poziomie nieco przekraczającym 20 mld USD.

– Wzrost strat spowodowanych powodziami staje się coraz bardziej widoczny – powiedział Jérôme Jean Haegeli, główny ekonomista Swiss Re Group. – Istnieje coraz pilniejsza potrzeba podjęcia działań na rzecz zwiększenia odporności społeczeństw na całym świecie

Dane zawarte w sigmie pokazują, że powodzie są zdecydowanie najczęściej występującym zagrożeniem naturalnym. W ostatniej dekadzie       odnotowano trzykrotnie więcej poważnych powodzi niż cyklonów tropikalnych. Straty gospodarcze spowodowane tego typu katastrofami odpowiadały za 23% ich globalnej wartości, zajmując drugie miejsce co do wielkości po cyklonach tropikalnych.

Swiss Re zwraca uwagę, że w ciągu ostatniej dekady na rynkach wschodzących tylko 5% poważnych strat powodziowych było ubezpieczonych, przy 34% w gospodarkach rozwiniętych, co zdaniem reasekuratora wskazuje na dużą globalną lukę ubezpieczeniową. Największa luka w ochronie przeciwpowodziowej występuje w Azji, gdzie ubezpieczenia pokrywają jedynie 7% strat ekonomicznych. Natomiast w Europie ubezpieczonych jest 34% strat.

(AM, źródło: Swiss Re)