Swiss Re: Technologia spowolni wzrost w komunikacji

0
164

Z analizy Swiss Re sigma wynika, że globalna składka z ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych do 2040 r. wzrośnie bardziej niż dwukrotnie, do 4,3 bln dol. z 1,8 bln dol. w 2020 r. Czynnikami wzrostu są rozwój gospodarczy, urbanizacja i zmiana klimatu.

Analiza ujawniła, że w ciągu następnych 20 lat znaczny wzrost czeka linie ubezpieczeń nieruchomości i odpowiedzialności. Tymczasem udział komunikacji w składkach majątkowych prawdopodobnie spadnie o ok. 25%, ponieważ dzięki automatyzacji samochody stają się bezpieczniejsze, a co za tym idzie spadają roszczenia i składki. Jak wyjaśnił Jerome Haegeli, główny ekonomista Swis Re, technologia będzie stała za spadkiem sumy składek komunikacyjnych o prawie 600 mld dol. do 2040 r. Ponieważ technologia bezpieczeństwa coraz szerzej jest stosowana we flotach samochodowych, częstość wypadków i koszt szkody na pojazd będą spadać, a wzrost składek ulegnie spowolnieniu – napisano w raporcie.

Prognozuje się wzrost w ubezpieczeniach nieruchomości o 5,3% rocznie. Globalna składka wzrośnie do 1,3 bln dol. w 2040 r., z 450 mld dol. w 2020 r. Rozwój gospodarczy pozostanie głównym motorem wzrostu składek z ubezpieczeń nieruchomości, przynosząc 75% albo do 616 mld dol. nowych składek. Oczekuje się, że ryzyka klimatyczne spowodują 22% wzrostu globalnych składek majątkowych, które wzrosną do 183 mld dol. w ciągu następnych 20 lat, kiedy to katastrofy związane z pogodą będą zarówno bardziej dotkliwe, jak i częstsze.

Rozwój gospodarczy jest najważniejszym czynnikiem napędzającym wzrost rynku majątkowego we wszystkich liniach. Siłę jego oddziaływania Haegeli ujmuje w liczbach: rozwój gospodarczy spowoduje przyrost nowych składek do 2040 r. o ok. 24 mld dol. Szacuje się, że udział składek z ubezpieczeń nieruchomości wzrośnie do 29% wszystkich składek majątkowych i wypadkowych do 2040 r., z 25% w 2020 r., natomiast udział ubezpieczeń odpowiedzialności wzrośnie do 13% z 12% w 2020 r.

(AC, źródło: Insurance Journal)