Swiss Re: Wojna, katastrofy i zaraza zbierają żniwo

0
223

Grupa Swiss Re w pierwszym kwartale tego roku odnotowała stratę netto w wysokości 248 mln dol. w wyniku niekorzystnych zdarzeń, takich jak wojna na Ukrainie, wyższy od oczekiwanego poziom katastrof naturalnych i trwająca pandemia Covid-19. Dla porównania w I kwartale 2021 r. grupa uzyskała 333 mln dol. przychodu netto.

Swiss Re zaksięgował w I kw. 283 mln dol. rezerwy zawiązanej z wojną. Dyrektor finansowy John Dacey omawiając wyniki I kw., powiedział: – Istnieje bardzo duża niepewność co do potencjalnego oddziaływania wojny i zdarzeń z nią związanych na ubezpieczycieli i reasekuratorów. Póki co nie zgłoszono prawie żadnych aktualnych roszczeń. Jego zdaniem ostateczne straty rynkowe dla branży mogą przybrać wymiar średniej wielkości zdarzenia katastroficznego, czyli ok. 15 mld dol.

Linie biznesu Swiss Re eksponowane na wojnę na Ukrainie to ubezpieczenia lotnicze, kredytowe i gwarancje, morskie, ryzyka politycznego i przemocy politycznej. Grupa dokonała większych od oczekiwanych wypłat z tytułu dużych katastrof naturalnych w wysokości 524 mln dol. ze swojego działu majątkowego oraz 501 mln dol. świadczeń z tytułu Covid-19 z działu reasekuracji życiowej i zdrowotnej.

Pomimo ukraińskich rezerw i szkód katastroficznych, biznes majątkowy grupy osiągnął solidne wyniki techniczne underwritingu i 15% wzrostu wolumenu składek przy kwietniowych odnowieniach. Współczynnik łączony biznesu majątkowego Swiss Re wyniósł 99,3%, w porównaniu z 96,6% przed rokiem. Przy tym w dziale ubezpieczeń korporacyjnych w I kw. 2022 r. nastąpiła poprawa współczynnika łączonego do 95,2%, z 96% rok wcześniej, a przychód netto z tego działu wyniósł 81 mln dol. Składka zarobiona netto całej grupy za I kw. wyniosła 10,6 mld dol., w porównaniu z 10,2 mld dol. za I kw. 2021 r. Przychód netto z reasekuracji majątkowej wyniósł 85 mln dol., w porównaniu z 481 mln dol. przed rokiem. Składka zarobiona netto z tego działu osiągnęła 5,3 mld dol., wzrosła więc w stosunku do 5 mld dol. za I kw. 2021 r.

(AC, źródło: Insurance Journal)