Swiss Re: Wzrost stóp procentowych wywoła boom na rynku życiowym

0
459

Wyższe stopy procentowe na całym świecie zmieniają perspektywy wzrostu i rentowności ubezpieczeń na życie. Produkty oszczędnościowe są atrakcyjne dla konsumentów po dekadzie słabego popytu i niskich zysków – uważają eksperci Swiss Re Institute.

– Wyższe stopy procentowe zmieniają reguły gry, zapewniając ubezpieczeniom na życie i produktom emerytalnym wiatr w plecy, dzięki czemu znacznie lepiej radzą one sobie z wyzwaniami związanymi z oszczędzaniem na emeryturę, wynikającymi ze starzenia się społeczeństw. Produkty oszczędnościowe znów stają się atrakcyjne, co jest bezpośrednią konsekwencją normalizacji stóp procentowych Wyższa stopa zwrotu z inwestycji przynosi również korzyści długoterminowym produktom ochronnym – mówi Jérôme Jean Haegeli, główny ekonomista Grupy Swiss Re.

W nowym raporcie zatytułowanym „Ubezpieczenia na życie w epoce wyższych stóp procentowych” Swiss Re Institute prognozuje dodatkowe 1,5 biliona dolarów globalnych składek oszczędnościowych w ubezpieczeniach na życie w ciągu następnej dekady, w związku ze zwrotem klientów w kierunku zakupu polis życiowych, zapewniających wyższe dochody emerytalne. W efekcie do 2034 r. globalna kwota składek wzrośnie do 4 bln dol. W opracowaniu przypomniano, że globalna składka w ubezpieczeniach na życie wzrosła jedynie o 300 mld dol. w trakcie całej dekady niskich stóp procentowych przypadającej na lata 2010–2019.

Znacząco wyższe rentowności obligacji rządowych również poprawiają zwrot z inwestycji i marże ubezpieczycieli życiowych w przypadku rent dożywotnich o stałym oprocentowaniu. Swiss Re Institute prognozuje, że w latach 2022–2027 wynik operacyjny ubezpieczycieli na ośmiu największych rynkach życiowych (m.in. USA, Wielka Brytania, Niemcy i Japonia) zwiększy się o ponad 60% przy dochodach z inwestycji rosnących o 40%. Wzrost w segmencie życiowych produktów ubezpieczeniowych będzie istotnym mechanizmem zamykającym lukę w oszczędnościach emerytalnych, którą Swiss Re Institute oszacował w 2022 roku dla sześciu gospodarek rozwiniętych oraz Chin i Indii na 106 bln dol. 

Autorzy raportu szacują, że rynki zaawansowane wygenerują w najbliższej dekadzie około 61% dodatkowej składki, tj. 900 mld dol. Pozostałe 39%, czyli 578 mld dol. wypracują rynki wschodzące. Tylko Chiny wygenerują około 17% dodatkowych składek (256 mld dol.) w latach 2025–2034.

(AM, źródło: Swiss Re)