Swiss Re: Zysk pomimo śmiertelności pandemicznej

0
346

W I kw. 2021 r. Swiss Re odnotował skonsolidowany przychód netto w wysokości 333 mln dol., pomimo zwiększonych strat w biznesie życiowym i zdrowotnym związanych z pandemią oraz strat w reasekuracji majątkowej i wypadkowej w wyniku katastrof w USA.

Silne wyniki bazowe we wszystkich liniach biznesu równoważą z naddatkiem straty związane z Covid-19 (643 mln dol.) i dużymi katastrofami naturalnymi (426 mln dol.). Wyłączając roszczenia i rezerwy pandemiczne, przychód netto Swiss Re wyniósł 843 mln dol. Kwartał charakteryzował powrót do dochodowości w reasekuracji majątkowej i wypadkowej, jak również w ubezpieczeniach dla przedsiębiorstw. Reasekuracja życiowa i zdrowotna poniosła 570 mln dol. strat związanych z pandemią w wyniku wysokiej śmiertelności w USA i innych krajach i dział ten odnotował kwartalną stratę netto 184 mln dol.

W I kw. 2021 r. śmiertelność była najwyższa od początku pandemii. Od marca przeciętna dzienna śmiertelność istotnie zmalała dzięki szczepieniom.

(AC, źródło: Insurance Journal)