Sytuacja PZU zacznie się normować w III kwartale

0
540

Podczas odbywającego się 4 czerwca czatu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA i PZU Życie, CFO Grupy PZU, przyznał, że pandemia koronawirusa może mieć negatywny wpływ na biznes ubezpieczeniowy zakładu.

Według menadżera COVID-19 może przełożyć się na przychody głownie ze względu na niższą sprzedaż nowych samochodów a także wzrost bezrobocia, przez co popyt na ubezpieczenia, zwłaszcza te nieobowiązkowe, może spaść. Zdradził jednocześnie, że PZU zaobserwował wyższy poziom wznowień na portfelu, co częściowo powinno równoważyć ten efekt. Tomasz Kulik wskazał też, że zauważalna jest mniejsza częstość wypadków, zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i życiowych, ale z drugiej strony ze względu na rosnący kurs euro koronawirus może przełożyć się na wyższe koszty świadczeń, ponieważ ceny niektórych części zamiennych mogą wzrosnąć. W jego ocenie obecne ceny polis komunikacyjnych mogą nie wytrzymać tego wzrostu. Dodatkowo, ze względu na spowolnienie i pogarszającą się kondycję przedsiębiorstw, możliwe są wyższe świadczenia z tytułu produktów gwarantujących wykonanie kontraktów czy spłacania zobowiązań. Uspokoił jednocześnie, że relacja ekspozycji na takie ubezpieczenia, czy ubezpieczenia podróżne, do całej ekspozycji jest dość niska.

CFO Grupy PZU przekazał, że odnotowywał niższą liczbę wypadków komunikacyjnych tylko przez kilka tygodni. Obecnie częstości wypadków wracają do wcześniejszych poziomów. W przypadku niższej szkodowości w życiówce była ona efektem zarówno niższej liczby zgonów, jak i niższej liczby operacji, zabiegów i innych zdarzeń objętych ochroną.

Tomasz Kulik przyznał także, iż działalność Grupy PZU na wszystkich rynkach wraca do normalności, jednak jest to bardzo powolny proces. Po stronie aktywności sprzedażowej zakład jest cały czas istotnie poniżej założeń sprzed COVID-19, po stronie szkodowej widać duże ożywienie i przebiegi szkodowe są na poziomach sprzed lockdownu. Dlatego jego zdaniem można powiedzieć że w trzecim kwartale firma powinna być już w bardziej znormalizowanej sytuacji. Ujawnił również, że w związku z pandemią widać wzrost sprzedaży indywidualnych produktów ochronnych o charakterze terminowym.

Więcej:
https://www.sii.org.pl/13660/…

(AM, źródło: SII)