Szkolenie poświęcone innowacjom w ubezpieczeniach

0
454

Rozpoczęła się rejestracja na szkolenie „Innowacje w ubezpieczeniach”, które odbędzie się 28 kwietnia. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021 poprowadzi dr hab. prof. SGH Adam Śliwiński.

Podczas swojego wystąpienia prowadzący omówi znaczenie ubezpieczeń w procesie rozwoju gospodarczego, definiując pojęcie ryzyka i innowacji, przedstawi cykl innowacji w sektorze finansowym (PPI, SPI), a także przeanalizuje kwestię innowacji w kontekście zarządzania zakładem ubezpieczeń. Podczas szkolenia poruszony zostanie też temat ubezpieczeń cyfrowych oraz UBI.

Prezentowane podczas szkolenia treści będą omawiane zarówno w formie wykładowej, jak i w formule case-study, tj. w oparciu o rozwiązanie reprezentatywnych przykładów praktycznych. Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11:00, a jego zakończenie na 15:00.

Link do rejestracji: 

Po zakończeniu każdego szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji.

(AM, źródło: SPBUiR)